Spotkanie z ArcelorMittal

 

Aktualizacja: 29.11.2012 (czwartek)

UWAGA! UWAGA! 

 Po rozmowie z Przewodniczącą Koła Naukowego Mole mam do przekazania następujące informacje (aktualne na dzień dzisiejszy, ponieważ ostatecznie ostateczne potwierdzenie będzie w poniedziałek):
– spotkanie z przedstawicielem odbędzie się 5 grudnia 2012r. (środa) o godz. 17:30,
– wyjazd prawdopodobnie 11 grudnia 2012r. (wtorek, na PWr piątek parzysty), w hucie od ok. 9:00, 10:00,
– „zwiedzanie” huty przez ok. 2h,
– w tym dniu odbywać się będzie prawdopodobnie walcowanie grodzic lub kształtowników,
– sugerowany środek transportu: samochody osobowe,
WYMAGANE: ubezpieczenie (i potwierdzenie, że się je posiada: ArcelorMittal dba o zasady BHP),
WYMAGANE: obuwie budowlane (gruba podeszwa: jak wyżej, ArcelorMittal dba o zasady BHP).
– odpowiednie ubranie dostaniemy w hucie, ale potrzebna jest dokładna liczba chętnych – przekazana do końca przyszłego tygodnia (w okolicach spotkania z Przedstawicielem)!
Wszystkie powyższe infromacje wymagają jeszcze potwierdzenia.

Na koniec, dwie sprawy organizacyjne:
1) W poniedziałek (3 grudnia) o 13.00 spotkanie Koła Młodzi Mostowcy PWr.
2) Chęć wyjazdu proszę zgłaszać na spotkaniu Koła MM PWr lub mailowo na adres Koła.

Kamil

 


Dzisiejsze spotkanie, które miało odbyć się o godzinie 17.00 w sali 119 D2 zostało przeniesione na przyszłą środę (tj. 5 grudnia 2012) na godzinę 17.00. Termin ten zostanie ostatecznie potwierdzony jutro (tj. 29 listopada 2012). Na spotkaniu zostanie opisana technologia walcowania wyrobów stalowych w hucie ArcelorMittal oraz omówione zostaną szczegóły wyjazdu do huty. Osoby, które chcą wziąć udział w wycieczce, proszone są o przybycie na to spotkanie. W hucie nie będzie możliwości tłumaczenia stosowanych technologii ze względu na duży hałas.

 

Termin wyjazdu nie jest jeszcze znany. Prawdopodonie jutro ArcelorMittal przedstawi grafik walcowania Kołu Naukowemu Mole i zostanie podjęta decyzja dotycząca daty wycieczki. Koło Naukowe Mole planuje dodatkowo odwiedzić firmę Hobas i organizować wyjazd jako dwudniowy. Na najbliższym spotkaniu naszego Koła trzeba ustalić, czy odwiedzamy tylko hutę, czy również Hobas.

Kamil

Pilne!

Wszystkich członków Koła proszę o pilne sprawdzenie swoich kont E-Mail.

Kamil

 

— wiadomość wygaśnie w dniu 29.11.2012 —

Wrocławskie Dni Mostowe 2012

Od 21 do 23 listopada 2012r. na Politechnice Wrocławskiej odbywać się będą Wrocławskie Dni Mostowe. Tematem tegorocznego Seminarium będzie trwałość obiektów mostowych. Poruszone zostaną zagadnienia projektowania i budowy obiektów mostowych z uwzględnienim aspektów trwałości, zastosowania nowych materiałów, monitoringu oraz naprawy nowatorskimi metodami. Nie zabraknie również najświeższych informacji na temat aktualnych realizacji obiektów mostowych. Imprezą naukową towarzyszącą obradom Seminarium będzie WORKSHOP pod hasłem Preco+: Konstrukcje zespolone nowej generacji.

Ramowy program Seminarium można znaleźć pod adresem:
http://mostypolskie.pl/plik.php?d=pobierz&plik=wdm2012_kom01.pdf

Szczegółowe informacje o Wrocławskich Dniach Mostowych można znaleźć na stronie:
http://mostypolskie.pl/wdm-2012,383,.html

 Kamil

Notatka ze spotkania Koła

Na dzisiejszym (PN 22.10.2012) spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:

1. Wycieczka na budowę mostu przez Wisłę koło Kwidzynia w ciągu drogi krajowej DK90. Wstępnie proponowany termin: 15-16.11.2012, wyjazd dwudniowy; finansowanie własne; transport w zależności od ilości chętnych (do 10 osób: samochody osobowe, powyżej 10 osób: bus). Prosimy poszukać innych ciekawych obiektów do obejrzenia w okolicy, niekoniecznie nowobudowanych.

2. Współorganizacja z UOSAB konkursu SKMS 2013 oraz uczestnictwo w nim. Prosimy zastanowić się nad chęcią wzięcia w nim udziału.

3. Pomoc w organizacji Wrocławskich Dni Mostowych, które odbędą się 21-23.11.2012. Nasze obowiązki to m.in.: przyjęcie kół naukowych z innych uczelni oraz przekazywanie im niezbędnych informacji, zaprezentowanie Koła Naukowego Młodzi Mostowcy PWr.

4. Terminy spotkań: na dzień dzisiejszy będą to nadal poniedziedziałki o godzinie 13 (PN 13.00).  Bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie będzie potrzeba częstszych spotkań z powodów wymienionych w pkt. 1-3. Prosimy więc o dyspozycyjność nie tylko w PN/TP ale również PN/TN oraz o sprawdzanie strony Koła w niedzielene wieczory.

Kamil