Prezentacja pt. „Zastosowanie pakietów matematycznych w projektowaniu konstrukcji mostowych”

Dnia 10 maja na spotkaniu Koła Naukowego odbyła się prezentacja pt. „Zastosowanie pakietów matematycznych w projektowaniu konstrukcji mostowych”, autorstwa Bronisława Czaplewskiego. Zostało na niej pokazane,  jak można zautomatyzować wyznaczanie obwiedni sił wewnętrznych za pomocą środowiska MATLAB. Po krótkim wprowadzeniu w temat wyznaczania sił przekrojowych w przęsłach mostów o schemacie belki ciągłej, nasz kolega zaprezentował algorytm autorskiego oprogramowania wraz z jego kodem  w języku środowiska MATLAB. Na koniec zostały pokazane przykładowe wyniki oraz ich analiza w zależności od zadanej w programie dokładności obliczeniowej. Prezentacja została opracowana na podstawie pracy dyplomowej inżynierskiej napisanej pod kierunkiem dra inż. Pawła Hawryszków, Opiekuna Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”.

DSC01195

DSC01192

DSC01194

Uczestnicy SKMS 2016

Do tegorocznej edycji Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych zakwalifikowano 5 drużyn:

– Wódoce (Politechnika Śląska)

– Budujemy dla Karola (Politechnika Śląska)

– KANKK (Politechnika Łódzka)

– KN Młodzi Mostowcy (Politechnika Wrocławska)

– Need for Steel: Most Wanted (Politechnika Gdańska)

Życzymy powodzenia!

Sponsorzy SKMS 2016

Grono Sponsorów SKMS 2016 się powiększa! Właśnie dołączyła do niego firma CG Structural Consulting zajmująca się za­awan­so­wa­ną ana­li­zą numeryczną i mo­de­lo­wa­niem złożonych obiektów inżynier­skich.

Logo_CG

Komisja Konkursowa SKMS 2016

Powołano Komisję Konkursową SKMS 2016 w składzie:

dr inż. Paweł Hawryszków – Przewodniczący

mgr inż. Marco Teichgraeber – Sekretarz

inż. Krzysztof Galik

inż. Bronisław Czaplewski

Aleksandra Przygoda