Wyzwanie matematyczne dla najmłodszych

W niedzielę 19 marca jednocześnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu tysiące uczestników wzięło udział w Rundzie Otwartej Wyzwania Matematycznego Kings. Na uczniów klas II – VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjów czekało 10 zadań, na których rozwiązanie mieli 60 minut. W wydarzeniu wrocławskim, oprócz samego konkursu, organizatorzy we współpracy z trzema kołami naukowymi z Politechniki Wrocławskiej zapewnili uczestnikom możliwość wzięcia udziału w prelekcjach o tematyce technicznej.

Jednym ze współpracujących kół byli „Młodzi Mostowcy”. Nasz wiceprzewodniczący Bronisław Czaplewski wystąpił z prezentacją pt. „Mosty – budowle, które łączą”, w której opowiedział jak na przestrzeni dziejów ludzkość rozwijała się w dziedzinie inżynierii mostowej, aby dziś konstruować przęsła o rozpiętościach sięgających prawie dwóch kilometrów.

Wystąpienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również rodziców i opiekunów. Ze strony audytorium padało wiele pytań, między innymi o technologię budowy zanurzonych w wodzie podpór mostowych oraz przęseł dużej rozpiętości.

kings1

kings2  kings3

Studiuj Mosty w mieście 300 mostów

Kończysz studia inżynierskie i nie wiesz jaką wybrać specjalizację? Czy może chcesz iść na mosty, ale w twoim mieście nie otwierają specjalizacji mostowej albo po prostu chcesz poznać nowe miasto? Nie ma lepszego miejsca na studiowanie mostów niż Wrocław! A we Wrocławiu nie ma lepszej specjalizacji niż Mosty 😉 Zapraszamy serdecznie i gorąco polecamy studiowanie Inżynierii Mostowej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej! REKRUTACJA TRWA!

miasto100mostow

Wrocławskie Dni Mostowe 2016

W dniach 28-30 listopada 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyła się XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych – prestiżowego cyklu seminariów o bogatej tradycji sięgającej 2005 r. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia związane z projektowaniem, technologią budowy oraz monitoringiem dużych mostów wieloprzęsłowych. Organizatorami byli: Katedra Mostów i Kolei (WBLiW) Politechniki Wrocławskiej. Patronami Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców RP.

1

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

2

Właściwa część seminarium rozpoczęła się następnego dnia od sesji otwarcia, a w składzie prezydium zagościł między innymi Rektor PWr, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Pierwsze, symboliczne wystąpienie WDM 2016 pod tytułem „Profesor Jan Kmita (1922-2015) — budowniczy mostów” wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. W dalszej części miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu czasopisma „MOSTY” oraz wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolfa. Nie brakowało ciekawych prezentacji, a spektrum zagadnień było szerokie: wspomnienia historyczne, zagadnienia z zakresu nowoczesnych konstrukcji różnego typu, fundamentowanie, technologie budowy oraz duże mosty wieloprzęsłowe.

            Ostatniego dnia konferencji zostały wygłoszone liczne referaty dotyczące zagadnień powiązanych z utrzymaniem mostów oraz ich projektowaniem. Ostatni z referatów dotyczył problemów związanych z interpretacją przepisów (referat wygłosił dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, profesor Politechniki Poznańskiej) i stanowił  idealny wstęp do dyskusji generalnej, która okazała się być bardzo emocjonująca, a zarazem merytoryczna. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wzięło w niej udział wielu uczestników WDM 2016.
3

Jako członkowie Koła Naukowego w ramach WDM 2016 przygotowaliśmy stanowisko wystawiennicze, gdzie prezentowaliśmy działalność Młodych Mostowców PWr. Oprócz tego wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Białostockiej i Krakowskiej mogliśmy poszerzać wiedzę z zakresu mostownictwa uczestnicząc w seminarium oraz wymieniając się poglądami i doświadczeniami. Zorganizowaliśmy również dla naszych koleżanek i kolegów spotkanie integracyjne, by zacieśnić więzi w młodym środowisku mostowców. Można je zdecydowanie uznać za udane i to pod wieloma względami. Przede wszystkim warto podkreślić, iż nasze spotkanie zaowocowało zorganizowaniem pierwszej studenckiej konferencji naukowej pod tytułem „Mosty i Tunele”. Odbędzie się ona w Warszawie  w dniach 5-7 kwietnia i z założenia będzie organizowana co roku przez inną uczelnię. Jest to bez wątpienia wyjątkowa inicjatywa na skalę Polski skupiająca studentów z całego kraju, tym samym jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy uczestniczyć w jej powstaniu.

 

            Z całą pewnością XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych może zostać uznana za udaną. Jak co roku udział w seminarium wzięło wielu wybitnych inżynierów, specjalistów, przedstawicieli firm oraz studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Tym samym należy wspomnieć o nadchodzącej  kolejnej edycji WDM 2017 o temacie przewodnim

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2017, a tematem poprzedzającego Workshopu będzie sprężanie konstrukcji.

Zapraszamy!

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

Mosty Drewniane – Białystok

W dniach 15-18.11.2016 nasza reprezentacja w składzie: Krzysztof Galik, Bronisław Czaplewski, Marcin Matyl, Tomasz Górniak i Kacper Krzak wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Mostów Drewnianych, który odbył się w Białymstoku.

Organizatorem Konkursu było Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor” z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
1

Rysunek 1 Młodzi Mostowcy PWr

Celem konkursu było zaprojektowanie i samodzielne wykonanie konstrukcji mostu drewnianego, spełniającego narzucone przez Organizatorów kryteria geometryczne. Wszystkie konstrukcje konkursowe podlegały ocenie, na którą wpływały takie czynniki jak:

    • koszt materiałów (wg stawek narzuconych przez Organizatorów),
    • nośność konstrukcji (określana w maszynie wytrzymałościowej poprzez obciążanie konstrukcji wzrastającą siłą pionową, przyłożoną w połowie rozpiętości),
    • czas montażu,
    • sztywność konstrukcji (wyrażona jako przemieszczenie siłownika przy zadanym poziomie obciążenia).

2

Rysunek 2 Stanowisko badawcze

Przygotowania do konkursu trwały od początku października.

Pierwszym etapem prac było studium koncepcyjne, w ramach którego utworzyliśmy szereg koncepcji oraz przeanalizowaliśmy kryteria oceny mostu. W wyniku tych prac, do dalszego opracowania przyjęliśmy, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie konstrukcja o ograniczonej nośności (w stosunku do nośności mostów wykonanych w poprzedniej edycji konkursu), ale za to o niewielkim zużyciu materiałów. Przyjęta przez nas konstrukcja składała się z dwóch dźwigarów kratownicowych o schemacie belki swobodnie podpartej.

Kolejnym etapem było wykonanie projektu wykonawczego. Zostały wykonane rysunki zestawcze oraz warsztatowe elementów mostu, a także model 3D konstrukcji wykonany w programie Advanced Steel. Taki zakres opracowania był wymagany przez Organizatorów i stanowił warunek konieczny, aby można było zgłosić drużynę do konkursu. Projekt wykonawczy był również podstawą do wykonania w zakładzie prefabrykacji elementów montażowych.

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem konkursu było wykonanie projektu technologii wykonania konstrukcji, dzięki któremu już podczas montażu konstrukcji prace przebiegły bardzo sprawnie i udało się osiągnąć krótki czas budowy.

Po obciążeniu konstrukcji było już mniej powodów do zadowolenia, gdyż została osiągnięta znacznie mniejsza nośność od zakładanej. Było to spowodowane obecnością dużych sęków i pęknięć w rozciąganych pasach dolnych dźwigarów kratownicowych. Jest to dowód na to, że drewno jest materiałem o bardzo losowych parametrach mechanicznych. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę, że drużyna nie miała wpływu na dobór materiału i cięcie elementów.

W ostatecznym rezultacie, nasza drużyna zajęła dopiero 9 miejsce w stawce 12 zespołów.

Jako pozytyw na pewno należy uznać wartość dydaktyczną wyniesioną ze zmagań konkursowych. Oprócz tego zostaliśmy, podobnie, jak inni uczestnicy bardzo dobrze przyjęci i ugoszczeni przez Organizatorów i bardzo miło wspominamy wyjazd.