V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych

W dniach 20-22.11.2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyły się V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych i towarzysząca mu III SKoNferencja, w których wzięło udział 10 drużyn z 6 polskich uczelni wyższych. Politechnikę Wrocławską oraz KN Młodych Mostowców reprezentowało pięcioro studentów skupionych pod nazwą drużyny KŁODA: Natalia Bonio, Maria Lenard, Michał Wnukowski, Piotr Antoszczyk i Szymon Gryz.

Zadaniem każdej drużyny było zaprojektowanie i wykonanie mostu z materiałów dostarczonych przez organizatorów, czyli krawędziaków drewnianych, desek, płytek perforowanych, gwoździ i wkrętów. Jury konkursu nagradzało jak najmniejszą ilość zużytych materiałów, przeniesione obciążenie oraz poprawne oszacowanie nośności konstrukcji. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości 3,5 m oraz mieszczącej się w skrajni obiektu określonej w regulaminie konkursu. Drugim etapem konkursu, który odbywał się już w Białymstoku, był montaż modeli. Organizatorzy zapewnili przycięte według projektu elementy drewniane, łączniki, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa uczestników. Część związana z montażem rozpoczęła się od powitania przez organizatorów i trwała 8 godzin.

Drugi dzień podzielony był na sesję poranną i wieczorną. Rano wszystkie drużyny zgromadziły się w auli, aby posłuchać krótkich prezentacji przygotowanych przez sponsorów konkursu. Następnie wszyscy udali się do hali laboratoryjnej, aby obserwować ulubiony przez wielu etap konkursu czyli, obciążanie modeli mostów. Badanie polegało na przyłożeniu obciążenia punktowego do stalowej płyty leżącej na pomoście mającej na celu lepiej rozłożyć siły działające na pomost i kończyło się zniszczeniem konstrukcji lub ugięciem na 70mm. Modelem naszej drużyny był most kratownicowy dodatkowo usztywniony poprzecznie pod pomostem. Nośność rzeczywistą naszej konstrukcji ustalono na 59,7 kN, co było dobrym wynikiem na tle konkursu biorąc pod uwagę oszczędność w zużyciu materiałów.

Wieczorem odbyła się III SKoNferencja na której uczestnicy konkursu stali się prelegentami i mogli się podzielić się swoimi badaniami, przedstawić posiadaną wiedzę na temat wybranego zagadnienia lub zaprosić na wydarzenie. Michał i Piotr z naszej drużyny przedstawili prezentację na temat: „Mosty tensegrity. Badanie modeli mostów tensegrity wykonanych przez studentów na Politechnice Wrocławskiej”. Był to doskonały moment do zaproszenia na ISBC, czyli Międzynarodowy Konkursu Mostów Stalowych (International Steel Bridges Competition), który jest flagowym projektem naszego koła i odbędzie się w maju 2020 podczas Konferencji International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) we Wrocławiu. Inni prelegenci poruszyli takie tematy jak technologia BIM, stosowanie nanomateriałów w betonie czy awarie i katastrofy mostów.

Ostatniego dnia konkursu zebraliśmy się, aby usłyszeć wyniki konkursu. Jak już wcześniej wspomniano na końcowy wynik składało się wiele czynników m.in. zużycie materiałów, nośność rzeczywista i szacowanie nośności. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uplasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 417,15 pkt. Niestety nasza radość nie trwała długo, ponieważ po proteście jednej z drużyn okazało się, że organizatorzy błędnie obliczyli wyniki końcowe. Ostatecznym wynikiem naszej drużyny jest czwarta pozycja i 416,62 pkt.

Pomimo niejasnej dla nas sytuacji z popełnieniem błędu przez organizatorów konkurs był świetną okazją do poznania członków innych kół naukowych, podzielenia się swoją koncepcją oraz nauczenia się szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją. Doświadczenia zdobyte podczas rywalizacji na pewno zaowocują podczas przyszłych konkursów oraz w karierze zawodowej.

Prezentacja programu Midas

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie koła naukowego „Młodzi Mostowcy”, na którym wystąpił honorowy członek koła Krzysztof Galik. Wystąpienie Pana Krzysztofa Galika dotyczyło oprogramowania Midas Civil. Program przedstawiony podczas spotkania służy do projektowania i analizowania konstrukcji mostowych.

Na początku prezentacji zostały pokazane obiekty, które Pan Galik projektował podczas swojej pracy w biurze projektowym. Były to między innymi: obiekt mostowy pięcioprzęsłowy, w łuku, którego konstrukcję stanowiły dźwigary stalowe zespolone z płytą betonową oraz obiekt skrzynkowy sprężany, wznoszony metodą betonowania nawisowego. Zaprezentował na tych przykładowych obiektach jak przy pomocy programu Midas można w szybki sposób zamodelować typowe i nietypowe przekroje, które można wprowadzić do programu poprzez parametry lub importując je z programów z rozszerzeniem .dwg. Oprogramowanie daje również możliwość analizy zjawisk reologicznych, etapów wznoszenia oraz osiadania podpór. Są to elementy, które za pomocą innych programów bardzo trudno zamodelować lub uwzględnić w pracach projektowych.

Następnie Pan Galik przedstawił problem związany z naciągiem cięgien w mostach podwieszonych, który przy pomocy oprogramowania Midas udało się szybko rozwiązać. Okazało się, że kluczowym elementem w projektowaniu naciągu w danym obiekcie nie była nośność cięgien, a przemieszczenie pylonu. Poprzez zastosowanie programu problem ten został wychwycony i po naniesieniu poprawek przewidywane odchylenie pylonu zostało zmniejszone o prawie połowę.

Dodatkowo honorowy członek naszego Koła przedstawił w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie Midas w swojej pracy magisterskiej oraz pokazał zaprojektowaną przez siebie, przy użyciu programu kładkę, która ma zostać wykonana w Danii. Zaprezentował także, jak wygląda zbrojenie przyczółków kładki oraz tuneli znajdujących się przy niej. Zbrojenie to zostało zamodelowane przy pomocy programu Tekla.

Na zakończenie Pan Galik odpowiedział na nurtujące studentów pytania na temat programu Midas i zachęcił do zapoznania się z tym oprogramowaniem, gdyż jest ono bardzo przyszłościowe.

Spotkanie z gośćmi z University of Porto

Dnia 13.11.2019 r mieliśmy okazję gościć Panią Profesor Elsa Caetano wraz z M.Sc Sergio Pereira oraz Eng. Joao Rodrigues z University of Porto w Portugalii. W ramach międzynarodowego projektu badawczego „Dynamic monitory of bridge structures’’, we współpracy portugalskiego FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) i polskiej NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) mieliśmy szansę wysłuchania wykładów: Pani Prof. Caetano oraz Pana Prof. Jana Biliszczuka. Profesor Elsa Caetano jest wybitnym naukowcem z zakresu badań dynamiki konstrukcji, autorką ok. 140 prac badawczych, 300 artykułów z czego 50 znalazło się w światowej sławy czasopismach naukowych.

Spotkanie rozpoczął Dr inż. Paweł Hawryszków przedstawiając naszych gości oraz reprezentantów Politechniki Wrocławskiej – Prof. Jana Biliszczuka, oraz doktoranta Marco Teichgraebera. Następnie Prof. Jan Biliszczuk opowiedział nam szczegółowo o projekcie, technologii i poszczególnych etapach budowy mostu Rędzińskiego. W ramach swojego wykładu przedstawił także mosty w Kwidzynie i Ostródzie opisując proces ich powstawania oraz prezentując ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, które miały na celu takie zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów, aby miała jak najmniej inwazyjny wpływ na lokalne środowisko naturalne.

Następnie Pani Prof. Caetano zaprezentowała wykład pt. „Dynamics of Cable structures”, podczas którego zapoznała nas z problematyką drgań na przykładach mostu Guadiana, dachu stadionu Braga i stadionu olimpijskiego w Londynie, gdzie przeprowadzała pomiary. Dowiedzieliśmy się jakie dodatkowe czynniki i siły wpływają na obiekty budowlane, szczegółowo zaznajomiliśmy się z tematyką dynamiki kabli, stosowanych między innymi w podwieszanych konstrukcjach, oraz w jaki sposób je wymiarować. Podsumowaniem wykładu Pani Profesor był przykład mostu w Dubrowniku, ilustrujący do jak niebezpiecznych sytuacji może dochodzić w mostach podwieszonych w wyniku błędów konstrukcyjnych, spowodowanych nieuwzględnieniem dynamiki kabli.

Pani Prof. Caetano zawita do nas ponownie pod koniec maja 2020 roku, na międzynawowej konferencji IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), która po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.iabse.org/wroclaw2020 .

Young Engineers Colloquium 2019 W Berlinie

W dniach 11-12 października 2019 roku członkowie naszego Koła wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej Young Engineers Colloquium 2019 w Berlinie na Technische Universitat zorganizowanej przez niemiecki oddział grupy IABSE przy współpracy z polskim oddziałem organizacji.  Wydarzenie promuje młodych inżynierów, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas prezentacji oraz sesji plakatowych. W konferencji wzięło udział 59 młodych inżynierów oraz członków IABSE.  Przewodniczącym Komitetu był Geralt Siebert. Konferencja była podzielona na 3 sesje prezentacyjne oraz 2 sesje plakatowe.

Głównym mówcą spotkania był francuski inżynier strukturalny Michael Virlogeux, projektant m. in. mostu Vasco da Gama w Lizbonie oraz wiaduktu Millau we Francji.

Podczas konferencji prof. Dr hab. inż. Jan Bień przedstawił prezentację dotyczącą przyszłorocznej konferencji IABSE, która odbędzie się we Wrocławiu oraz aktywności naszego Koła oraz Konkursu Mostów Stalowych.

W trakcie sesji plakatowej członek Koła Młodych Mostowców Mateusz Prokop przedstawił formułę konkursu podczas swojej prezentacji pod tytułem „Student Steel Bridges Competition 2018 – tensegrity bridges” oraz zachęcił zagranicznych studentów do udziału w przyszłorocznej edycji, której tematem przewodnim będą mosty wiszące.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do zwiedzenia laboratorium Wydziału Budownictwa Uniwersytetu, które prowadził Prof. Dr. Sc. Techn. Mike Schlaich. Wszyscy byli pod wrażeniem nie tylko jego wyposażenia, ale przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań, jakie są w nim opracowywane.

Po zakończeniu konferencji mięliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca Berlina oraz poznać jego historię i kulturę.