International Steel Bridges Competition 2020

The WUST scientific group „Young Bridge Builders” would like to invite all young engineers interested in Bridge Engineering, to take part in the International Steel Bridges Competition 2020 (ISBC 2020). Participants are obliged to design steel bridges, build and test them.

This year’s topic is SUSPENSION BRIDGES.

This edition is special because:
-it takes place in parallel to the IABSE Symposium „Synergy of Culture and Civil Engineering-History and Challenges”
-it lasts 4 days, 19-22 of May!
-ISBC teams will be invited to join the IABSE Young Engineers Programme Evening Meeting
-the awards will be presented at the Closing Ceremony of the IABSE Symposium Wrocław 2020!

It is a great opportunity to face challenges of Bridge Engineering.

Details will be announced soon!

Stay tuned!

Facebook @knmlodzimostowcy
Instagram @kn_mlodzi_mostowcy

V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych

W dniach 20-22.11.2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyły się V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych i towarzysząca mu III SKoNferencja, w których wzięło udział 10 drużyn z 6 polskich uczelni wyższych. Politechnikę Wrocławską oraz KN Młodych Mostowców reprezentowało pięcioro studentów skupionych pod nazwą drużyny KŁODA: Natalia Bonio, Maria Lenard, Michał Wnukowski, Piotr Antoszczyk i Szymon Gryz.

Zadaniem każdej drużyny było zaprojektowanie i wykonanie mostu z materiałów dostarczonych przez organizatorów, czyli krawędziaków drewnianych, desek, płytek perforowanych, gwoździ i wkrętów. Jury konkursu nagradzało jak najmniejszą ilość zużytych materiałów, przeniesione obciążenie oraz poprawne oszacowanie nośności konstrukcji. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości 3,5 m oraz mieszczącej się w skrajni obiektu określonej w regulaminie konkursu. Drugim etapem konkursu, który odbywał się już w Białymstoku, był montaż modeli. Organizatorzy zapewnili przycięte według projektu elementy drewniane, łączniki, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa uczestników. Część związana z montażem rozpoczęła się od powitania przez organizatorów i trwała 8 godzin.

Drugi dzień podzielony był na sesję poranną i wieczorną. Rano wszystkie drużyny zgromadziły się w auli, aby posłuchać krótkich prezentacji przygotowanych przez sponsorów konkursu. Następnie wszyscy udali się do hali laboratoryjnej, aby obserwować ulubiony przez wielu etap konkursu czyli, obciążanie modeli mostów. Badanie polegało na przyłożeniu obciążenia punktowego do stalowej płyty leżącej na pomoście mającej na celu lepiej rozłożyć siły działające na pomost i kończyło się zniszczeniem konstrukcji lub ugięciem na 70mm. Modelem naszej drużyny był most kratownicowy dodatkowo usztywniony poprzecznie pod pomostem. Nośność rzeczywistą naszej konstrukcji ustalono na 59,7 kN, co było dobrym wynikiem na tle konkursu biorąc pod uwagę oszczędność w zużyciu materiałów.

Wieczorem odbyła się III SKoNferencja na której uczestnicy konkursu stali się prelegentami i mogli się podzielić się swoimi badaniami, przedstawić posiadaną wiedzę na temat wybranego zagadnienia lub zaprosić na wydarzenie. Michał i Piotr z naszej drużyny przedstawili prezentację na temat: „Mosty tensegrity. Badanie modeli mostów tensegrity wykonanych przez studentów na Politechnice Wrocławskiej”. Był to doskonały moment do zaproszenia na ISBC, czyli Międzynarodowy Konkursu Mostów Stalowych (International Steel Bridges Competition), który jest flagowym projektem naszego koła i odbędzie się w maju 2020 podczas Konferencji International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) we Wrocławiu. Inni prelegenci poruszyli takie tematy jak technologia BIM, stosowanie nanomateriałów w betonie czy awarie i katastrofy mostów.

Ostatniego dnia konkursu zebraliśmy się, aby usłyszeć wyniki konkursu. Jak już wcześniej wspomniano na końcowy wynik składało się wiele czynników m.in. zużycie materiałów, nośność rzeczywista i szacowanie nośności. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uplasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 417,15 pkt. Niestety nasza radość nie trwała długo, ponieważ po proteście jednej z drużyn okazało się, że organizatorzy błędnie obliczyli wyniki końcowe. Ostatecznym wynikiem naszej drużyny jest czwarta pozycja i 416,62 pkt.

Pomimo niejasnej dla nas sytuacji z popełnieniem błędu przez organizatorów konkurs był świetną okazją do poznania członków innych kół naukowych, podzielenia się swoją koncepcją oraz nauczenia się szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją. Doświadczenia zdobyte podczas rywalizacji na pewno zaowocują podczas przyszłych konkursów oraz w karierze zawodowej.

Prezentacja programu Midas

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie koła naukowego „Młodzi Mostowcy”, na którym wystąpił honorowy członek koła Krzysztof Galik. Wystąpienie Pana Krzysztofa Galika dotyczyło oprogramowania Midas Civil. Program przedstawiony podczas spotkania służy do projektowania i analizowania konstrukcji mostowych.

Na początku prezentacji zostały pokazane obiekty, które Pan Galik projektował podczas swojej pracy w biurze projektowym. Były to między innymi: obiekt mostowy pięcioprzęsłowy, w łuku, którego konstrukcję stanowiły dźwigary stalowe zespolone z płytą betonową oraz obiekt skrzynkowy sprężany, wznoszony metodą betonowania nawisowego. Zaprezentował na tych przykładowych obiektach jak przy pomocy programu Midas można w szybki sposób zamodelować typowe i nietypowe przekroje, które można wprowadzić do programu poprzez parametry lub importując je z programów z rozszerzeniem .dwg. Oprogramowanie daje również możliwość analizy zjawisk reologicznych, etapów wznoszenia oraz osiadania podpór. Są to elementy, które za pomocą innych programów bardzo trudno zamodelować lub uwzględnić w pracach projektowych.

Następnie Pan Galik przedstawił problem związany z naciągiem cięgien w mostach podwieszonych, który przy pomocy oprogramowania Midas udało się szybko rozwiązać. Okazało się, że kluczowym elementem w projektowaniu naciągu w danym obiekcie nie była nośność cięgien, a przemieszczenie pylonu. Poprzez zastosowanie programu problem ten został wychwycony i po naniesieniu poprawek przewidywane odchylenie pylonu zostało zmniejszone o prawie połowę.

Dodatkowo honorowy członek naszego Koła przedstawił w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie Midas w swojej pracy magisterskiej oraz pokazał zaprojektowaną przez siebie, przy użyciu programu kładkę, która ma zostać wykonana w Danii. Zaprezentował także, jak wygląda zbrojenie przyczółków kładki oraz tuneli znajdujących się przy niej. Zbrojenie to zostało zamodelowane przy pomocy programu Tekla.

Na zakończenie Pan Galik odpowiedział na nurtujące studentów pytania na temat programu Midas i zachęcił do zapoznania się z tym oprogramowaniem, gdyż jest ono bardzo przyszłościowe.