Relacja z konkursu SKMS 2017

Młodzi inżynierowie w akcji, czyli
„Studencki Konkurs Mostów Stalowych, SKMS 2017”

Mosty Kratownicowe

Tradycyjnie, już po raz szósty na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej „Studencki Konkurs Mostów Stalowych”. Hasłem przewodnim edycji konkursu były mosty kratownicowe. Po raz pierwszy konkurs odbył się pod patronatem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski.

Po raz drugi organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej”. Zmaganiom konkursowym, tak jak w roku ubiegłym, przyświecało hasło „Projektuj – Buduj – Testuj”.

Zmagania konkursowe odzwierciedlają proces inwestycyjny obiektu mostowego, od przygotowania projektu wykonawczego, poprzez własnoręczne wykonanie elementów montażowych na „placu budowy”, kończąc na próbnym obciążeniu modelu. Uczestnicy mieli do dyspozycji m.in. profile stalowe służące do budowy ścian gipsowo – kartonowych, płyty OSB, blachowkręty, śruby, linki oraz narzędzia umożliwiające skonstruowanie wcześniej zaprojektowanych modeli o rozpiętości 2,5 m. Zmagania drużyn trwały 3 dni, od 29 do 31 maja 2017 roku.

Do konkursu zgłosiło się 6 zespołów z 5 uczelni technicznych: Politechnika Śląska (1 drużyna), Politechnika Łódzka (1 drużyna), Politechnika Gdańska (2 drużyny) oraz Politechnika Wrocławska (1 drużyna), Politechnika Rzeszowska (1 drużyna).

1

Fot. 2 Roll-up Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”

Pierwszego dnia konkursu (29.05.2017 r.) drużyny miały za zadanie w ciągu 4 godzin, na podstawie wcześniej nadesłanych projektów, oznaczyć poszczególne elementy swojej konstrukcji, które następnie zostały pocięte szlifierkami kątowymi przez laborantów Katedry Mostów i Kolei pod nadzorem uczestników.

2

Fot. 3. Plac budowy – stanowiska montażowe

3

Fot. 4. Otwarcie Konkursu. Od lewej: prof. Jan Bień – Kierownik Katery Mostów i Kolei, prof. Dariusz Łydżba – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, prof. Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4

Fot. 5. Uczestnicy konkursu w laboratorium Politechniki Wrocławskiej po skończonej pracy.

Dzień drugi (30.05.2017 r.) rozpoczął się od uroczystego otwarcia zmagań konkursowych i przedstawienia jury konkursu.

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Bień, , prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk oraz dr inż. Józef Rabiega.

Z uprzednio przygotowanych elementów, w ciągu 8 godzin, uczestnicy mieli za zadanie, przy użyciu otrzymanych narzędzi wykonać kompletne oraz zgodne z projektami modele mostów. Całodziennym zmaganiom uczestników bacznie przyglądali się studenci Politechniki Wrocławskiej oraz lokalne media, zaproszone przez Rzecznika Prasowego uczelni. Drużyny walczyły z zaangażowaniem i wysiłkiem do ostatnich minut regulaminowego czasu.

Ostatniego dnia zmagań (31.05.2017 r.) odbyły się najbardziej wyczekiwane przez uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Przygotowane modele zostały zważone oraz poddane obciążeniom w akredytowanym laboratorium badawczym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jak największa nośność oraz jak najmniejszy ciężar modelu miały decydujący wpływ na klasyfikację końcową zespołów.

Jury Konkursu poddało ocenie również jakość techniczną, czas oraz koszt wykonania. Po kilkugodzinnym etapie obciążeń oraz naradzie Jury Konkursu, wyłoniono zwycięzcę. Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2017 wygrała drużyna z Politechniki Rzeszowskiej, , których, obiekt ważący około 46 kg przeniósł 14,57 kN obciążenia.

Konkurs został zamknięty uroczystym wręczeniem nagród, które poprowadził Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. Główną nagrodą była możliwość uczestnictwa w Konferencji Wrocławski Dni Mostowe, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej.

5

Fot. 6. Badanie mostu drużyny z Politechniki Wrocławskiej

6

Fot. 7. Drużyna z Politechniki Wrocławskiej ze swoim mostem

7

Fot. 8. Zwycięska drużyna z Politechniki Rzeszowskiej w towarzystwie przewodniczącego Jury prof. Janem Biliszczukiem

Wydaje się, że przyjęta nowa formuła konkursu była właściwa. Bardzo pozytywnie ocenili ją sami uczestnicy, jak i Jury Konkursu. Wprowadzone zmiany pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu badań modelowych oraz wykorzystania systemów wspomagających projektowanie mostów (CAD, MES), rozwój zdolności techniczno-manualnych uczestników, zachęcając przyszłych inżynierów do samodzielnego wykonywania prac technicznych, jak i pozwoliły na przetestowanie własnych prac projektowych i wykonawczych. Bardzo ważny jest również fakt pracy zespołowej i interaktywności, których doświadczyły drużyny na konkursie, a które wymagane są i doceniane przez przyszłych pracodawców. Z kolei grupa osób, która zaangażowała się w przygotowanie konkursu, miała okazję do rozwinięcia swoich zdolności organizacyjnych, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Organizacja i uczestnictwo w konkursach ma więc walory dydaktyczne, organizacyjne i praktyczne, które będą przydatne w przyszłości dla wszystkich uczestników.

8

Fot. 9. Jury (prof. Jan Bień, prof. Jan Biliszczuk, dr inż. Paweł Hawryszków) ocenia jakość wykonanych konstrukcji.

9

Fot. 10. Wręczenie nagród.

10

Fot. 11. Uczestnicy i organizatorzy SKMS 2017.

Organizatorzy dziękują Jury Konkursu za zaangażowanie w nadzór nad przebiegiem konkursu i ocenę merytoryczną, jak również Sponsorom – firmie PWB Inżynieria (sponsor główny), AECOM, ViaCon, Banimiex, MotaEngil i Zespołowi Badawczo-Projektowemu Mosty Wrocław – bez których organizacja konkursu byłaby niemożliwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za współzawodnictwo oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji SKMS 2018.

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu SKMS 2017:

Klasyfikacja końcowa:

1. PoSINaR (Politechnika Rzeszowska)

2. Przeniesie nawet Karola (Politechnika Śląska)

3. Bridge Please (Politechnika Wrocławska)

4. StalLOVE (Politechnika Gdańska)

5. Most Beautiful (Politechnika Gdańska)

6. PKS Łódź (Politechnika Łódzka)

Wyniki_SKMS_2017

Relacja z konkursu Most 3D Wanted

W dniach 24-25.05.2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbył się finałowy etap drugiej już edycja konkursu Most 3D Wanted, gdzie zadaniem uczestników było zaprojektowanie modeli mostów, które później zostały wydrukowane w technologii druku 3D oraz poddane próbie obciążeniowej.

W tegorocznej edycji Koło Młodych Mostowców PWr reprezentowała drużyna: Projektanci Firmy Bojcheld, w której skład wchodzili Artur Bielecki oraz Szymon Niebora. Nazwa drużyny nawiązuje do legendarnej firmy Beuchelt z Zielonej Góry – wykonawców Mostu Grunwaldzkiego, czy Mostu obrotowego w Giżycku. Dołożyliśmy starań, aby nazwa oraz konstrukcja tworzyły spójna całość i tak powstał nasz most składający się z łuku kratownicowego.

3d1

Pierwszego dnia konkursu miało miejsce sklejanie zaprojektowanych obiektów. W tegorocznej edycji poczyniono drobne zmiany w regulaminie, mianowicie: maksymalna masa konstrukcji po sklejeniu mogła wynosić 400g. Do tego użyty został inny materiał do drukowania elementów.

Właśnie przy materiale napotkaliśmy pewne trudności przy składaniu konstrukcji. Po doświadczeniach z zeszłego roku nie wykonaliśmy pasowania elementów, co wtedy dawało ciasne połączenia, niestety w tegorocznej edycji sprawiło to, że żadne z naszych łączeń na pióro i wpust nie pasowało bez przygotowania.

Wykorzystaliśmy trzy dostępne godziny na składanie mostu i niestety, mając do dyspozycji jedynie jeden nóż tapicerski, nie wystarczyło już nam czasu na dopracowanie stężeń połaciowych. Były to najważniejsze elementy w konstrukcji łuku, dzięki którym łuk wybaczał się według II, a nie I postaci. Z naszego punktu widzenia przestaliśmy się liczyć w głównej klasyfikacji nośności.

3d2

Na szczęście organizatorzy zadbali, abyśmy szybko zapomnieli o tamtej sytuacji. Po przerwie obiadowej miała miejsce bardzo ciekawa gra miejska, gdzie można było nie tylko poznać Miasto Gdańsk, ale też jego obiekty mostowe oraz sprawdzić wiedzę ze statyki i wytrzymałości materiałów w jednym z zadań.

3d3

Po naszej wstępnej zabawie integracyjnej nastąpiła właściwa część integracji na Starym Mieście.

3d4

Drugi dzień rozpoczął się od seminarium, gdzie prezentowały się zarówno firmy, jak i osoby prywatne, sponsorzy oraz osoby zaangażowane w sam konkurs (jak np. firma dostarczająca filament do drukowania modeli). Bardzo ciekawe prezentacje wygłosili między innymi przedstawiciele firmy Warbud czy Europrojekt Gdańsk oraz YLE Inżynierowie. Również podczas seminarium, w trakcie trwania przerw kawowych, odbywało się głosowanie publiczności na najładniejszą konstrukcję.

Po zakończeniu wykładów udaliśmy się na przerwę obiadową, po której miało odbyć się obciążanie mostów w laboratorium. Nasz most przy masie 300g przeniósł siłę 700N, przy której wyboczył się na tyle, że przerwaliśmy próbę. Dało to stosunek nośności do masy 2.33.

3d5

Jak się okazało wynik ten pozwolił nam zakończyć rywalizację na 10. miejscu. Jednak nasza konstrukcja została doceniona przez Jury konkursu, w skład którego wchodzili:

Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski 
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG
dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG
mgr inż. Maciej Malinowski.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii estetyka modelu, a dodatkowo wygraliśmy głosowanie publiczności na najładniejszą konstrukcję, więc nie opuściliśmy Gdańska z pustymi rękoma.

Klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco:

3d6

Po więcej szczegółów zapraszamy na fanpage Koła Naukowego Mostowców Most Wanted Politechniki Gdańskiej: https://www.facebook.com/knmostwanted/

Warsztaty Projektanta

Wraz z nowym semestrem rozpoczęliśmy kolejny cykl „Warsztatów projektanta”. W trakcie tych spotkań razem z doktorantem naszej Katedry, Marco Teichgraeberem, pogłębiamy wiedzę dotyczącą pracy z programami inżynierskimi, w szczególności z tymi, których plan naszych studiów nie przewiduje. Tym razem wymieniamy się wspólnymi doświadczeniami dotyczącymi ułatwiania pracy w znanym programie kreślarskim AutoCAD. Wielu z nas już jakiś czas rysuje w tym programie i każdy zdążył poznać jego wady oraz zalety, a także sztuczki tego programu. Kolejnym, a w zasadzie głównym celem naszych spotkań, jest zapoznanie się z programem MES SOFiSTiK. Część z nas uczestniczyła w Warsztatach już wcześniej i teraz wykorzystuje zdobytą wiedzę w trakcie przygotowań do kolejnej edycji Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych. Dla wszystkich osób, które są chętne do poznawania pracy z SOFiSTiKIEM, przewidujemy w najbliższym czasie kilka spotkań wprowadzających. W trakcie tych spotkań chcemy pokazać podstawy obsługi pakietu SOFiSTiK. W następnej kolejności krok po kroku pokażemy, jak zamodelować proste konstrukcje prętowe, płytowe, jak je obciążyć i jak poprawnie odczytywać wyniki. Ponadto w programie można w prosty sposób tworzyć kombinacje obciążeń, tworzyć obwiednie sił przekrojowych, czy dokonywać analiz dynamicznych i wyboczeniowych. Więcej informacji u naszego prowadzącego Marco Teichgraebera (H-3, pok. 2.16) oraz na stronie www.sofistik.com, gdzie można bezpłatnie pobrać wersję studencką oprogramowania. Do uzyskania studenckiej licencji wystarczy skan ważnej legitymacji studenckiej lub anglojęzyczne potwierdzenie z dziekanatu o byciu studentem Politechniki Wrocławskiej. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

war1war2