Komisja Konkursowa SKMS 2018

Powołano Komisję Konkursową SKMS 2018 w składzie:

dr inż. Paweł Hawryszków – Przewodniczący

mgr inż. Marco Teichgraeber – Sekretarz

inż. Szymon Niebora

inż. Dariusz Marciszewski

Mateusz Wiśniewski 

Wycieczka do Berlina

W dniu 11 kwietnia bieżącego roku członkowie naszego koła, wraz z opiekunami
dr. inż. Pawłem Hawryszkowem oraz mgr. inż. Marco Teichgraeberem, uczestniczyli
w wyjeździe do Berlina. Wyjazd został zorganizowany, abyśmy mogli połączyć zwiedzanie miasta z pogłębianiem wiedzy na temat inżynierii, nie tylko mostowej.

Pierwszym punktem programu była wizyta w firmie GERB specjalizującej się w produkcji urządzeń służących ochronie konstrukcji budowlanych przed obciążeniami dynamicznymi. Jedną
z bardziej nam znanych realizacji tej firmy jest wytłumienie drgań Żabiej Kładki na Wyspę Bielarską we Wrocławiu, wspomnieć można też o kładce Millenium Bridge w Londynie, której wytłumienie też jest zasługą tej firmy. Po wysłuchaniu ciekawej prezentacji na temat zagadnienia, w którym się specjalizują, udaliśmy się do hali produkcyjnej, aby poznać sposób wykonania produktów firmy GERB i lepiej zrozumieć ich działanie.

Następnym przystankiem wycieczki był Berliński Uniwersytet Techniczny, a dokładniej jego Instytut Budownictwa mieszczący się w byłych fabrykach firmy AEG. Na początku uczestniczyliśmy w wykładzie profesora Mike’a Schlaicha skupiającym się na procesie projektowania konstrukcji i na tym jak projektować, aby znaleźć złoty środek między estetyką konstrukcji, a jej zdolnością do przenoszenia obciążeń. Po wykładzie zostaliśmy oprowadzeni po hali testowej instytutu, w której oglądaliśmy m. in. aparaturę testową oraz innowacyjne projekty nad którymi pracują. Rzeczą, która najbardziej się nam podobała, był model kładki z lekkiego betonu
i włókna węglowego. Mieliśmy też przyjemność uczestniczyć w testach zachowań tej kładki pod wpływem obciążeń dynamicznych.

Po południu przyszedł czas na zwiedzanie, udaliśmy się więc obejrzeć najbardziej znane obiekty w Berlinie m. in. Bramę Brandemburską, Reichstag czy Plac Poczdamski. Wieczorem po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do autobusu i wróciliśmy do Wrocławia.

 

Pierwszy etap SKMS 2018 zakończony

Pierwszy etap SKMS2018 już za nami. Wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte.
Do regulaminu wkradły się drobne błędy, których korekta znajduje się pod regulaminem.
Poza tym w związku z otrzymywanymi pytaniami chcielibyśmy uściślić pewne kwestie:
– Niestety nie dopuszczamy mostów typowo podwieszonych oraz wiszących. Przedmiotem konkursu są mosty Tensegrity lub o cechach Tensegrity (Np. odwrócone kratownice Fincka)
-Przewidziana jest jedna rama dla wszystkich drużyn. Każda konstrukcja będzie montowana do ramy przed etapem ważenia i obciążania modeli, należy przewidzieć odpowiednio dłuższe końcówki odciągów.
Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali zgłoszenia na SKMS 2018 i życzymy powodzenia w projektowaniu!

Regulamin SKMS 2018

plakat_SKMS2018

MiTy 2018

Dnia 21 marca bieżącego roku członkowie naszego Koła Naukowego wybrali się na konferencję naukową „Mosty i Tunele” do Gliwic, odbywającą się na terenie Politechniki Śląskiej. Była to II edycja MiT-ów, a jej organizacji podjęło się koło naukowe „Pylon”.

Ideą wydarzenia jest spotkanie studentów z całej Polski i jest ono połączone z konkursem na najciekawszy referat o tematyce mostowej lub tunelowej. W tegorocznej edycji Politechnikę Wrocławską reprezentowali Jakub Czajkowski oraz Sebastian Balcerowiak, przedstawiając swoją pracę na temat „Współpracy środowisk SOFiSTiK AG oraz Wolfram Mathematica przy projektowaniu konstrukcji mostowych”.

 

Po oficjalnym otwarciu konferencji mieliśmy okazję wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwsza z nich „Construsoft” dotyczyła oprogramowania BIM w konstrukcjach mostowych na przykładzie Tekla Structures i Trimble Connect. Natomiast druga „JD Engineering” dotyczyła nowoczesnego i kompleksowego projektowania konstrukcji mostowych wraz z aspektami geotechnicznymi przy współpracy programów Midas Civil oraz GTS NX. Wieczorem odbyły się natomiast wycieczki do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz do Tunelu w ciągu DTŚ w Gliwicach. Kolejne dwa dni MiT-ów opierały się głównie na prelekcjach referatów konkursowych.

Jako że projekt zakłada coroczną zmianę gospodarzy jesteśmy ciekawi kogo odwiedzimy w przyszłym roku i dziękujemy za możliwość przedstawienia krótkiej prezentacji o naszym Studenckim Konkursie Mostów Stalowych.