Archiwum kategorii: Warsztaty

Prezentacja programu Midas

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie koła naukowego „Młodzi Mostowcy”, na którym wystąpił honorowy członek koła Krzysztof Galik. Wystąpienie Pana Krzysztofa Galika dotyczyło oprogramowania Midas Civil. Program przedstawiony podczas spotkania służy do projektowania i analizowania konstrukcji mostowych.

Na początku prezentacji zostały pokazane obiekty, które Pan Galik projektował podczas swojej pracy w biurze projektowym. Były to między innymi: obiekt mostowy pięcioprzęsłowy, w łuku, którego konstrukcję stanowiły dźwigary stalowe zespolone z płytą betonową oraz obiekt skrzynkowy sprężany, wznoszony metodą betonowania nawisowego. Zaprezentował na tych przykładowych obiektach jak przy pomocy programu Midas można w szybki sposób zamodelować typowe i nietypowe przekroje, które można wprowadzić do programu poprzez parametry lub importując je z programów z rozszerzeniem .dwg. Oprogramowanie daje również możliwość analizy zjawisk reologicznych, etapów wznoszenia oraz osiadania podpór. Są to elementy, które za pomocą innych programów bardzo trudno zamodelować lub uwzględnić w pracach projektowych.

Następnie Pan Galik przedstawił problem związany z naciągiem cięgien w mostach podwieszonych, który przy pomocy oprogramowania Midas udało się szybko rozwiązać. Okazało się, że kluczowym elementem w projektowaniu naciągu w danym obiekcie nie była nośność cięgien, a przemieszczenie pylonu. Poprzez zastosowanie programu problem ten został wychwycony i po naniesieniu poprawek przewidywane odchylenie pylonu zostało zmniejszone o prawie połowę.

Dodatkowo honorowy członek naszego Koła przedstawił w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie Midas w swojej pracy magisterskiej oraz pokazał zaprojektowaną przez siebie, przy użyciu programu kładkę, która ma zostać wykonana w Danii. Zaprezentował także, jak wygląda zbrojenie przyczółków kładki oraz tuneli znajdujących się przy niej. Zbrojenie to zostało zamodelowane przy pomocy programu Tekla.

Na zakończenie Pan Galik odpowiedział na nurtujące studentów pytania na temat programu Midas i zachęcił do zapoznania się z tym oprogramowaniem, gdyż jest ono bardzo przyszłościowe.

Szkolenie z oprogramowania MIDAS CIVIL

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się konferencja poświęcona oprogramowaniu Midas Civil. Jest to program służący zaawansowanym obliczeniom konstrukcji mostowych oraz inżynierskich.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 900. Pierwszą prezentację przedstawiła przedstawicielka MIDAS IT Mia Jeong z Korei Południowej, której tematem były „Nowoczesne rozwiązania wspomagające pracę projektanta konstrukcji”. Następną prezentacje na temat projektowania nietypowych konstrukcji wygłosił Opiekun Naszego Koła Naukowego dr inż. Paweł Hawryszków. Część z prezentowanych podczas wystąpienia konstrukcji była projektowana przez Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW, w tym także przez Pana Pawła Hawryszkowa.

Tym wystąpieniem zakończono pierwszą część oraz ogłoszono krótką przerwę, po której przedstawiono kolejne dwie prezentacje na temat wykorzystania programu w modelowaniu nietypowych i skomplikowanych konstrukcji. Pierwszą prezentację wygłosił mgr inż. Krzysztof Galik, Członek Honorowy Naszego Koła, który zaprezentował w jaki sposób korzystał z oprogramowania Midas Civil w modelowaniu obiektów, wprowadzaniu nietypowych przekrojów tych obiektów oraz ich etapowaniu.

Drugą prezentację przedstawił mgr inż. Stanisław Bolanowski. Prezentacja ta dotyczyła, podobnie jak wcześniejsza, wykorzystania programu w przykładowych, projektowanych obiektach, jednak w tej prezentacji prelegent kładł większy nacisk na tworzenie skryptów do oprogramowania, w celu skrócenia czasu potrzebnego do modelowania konstrukcji.

Po tych dwóch wystąpieniach oraz przerwie na lunch rozpoczęły się warsztaty praktyczne z oprogramowania Midas prowadzone przez mgr inż. Łukasza Jarno. Podczas pierwszej części warsztatów przedstawiono jak zamodelować belkę zespoloną, obciążoną ciężarem własnym oraz obciążeniem zewnętrznym wraz z uwzględnieniem etapów wykonania takiej belki. W drugiej części szkolenia Pan Jarno pokazał w jaki sposób rozwiązać problemy, z którymi najczęściej borykają się użytkownicy. Na tym około godziny 1500 zakończyło się wydarzenie. Konferencja ta była interesująca, a możliwość zapoznania się z takim oprogramowaniem jak Midas Civil jest pouczająca i warta udziału w szkoleniach tego typu.

Szkolenie z programu Revit Structure

W dniach 8-9.12.2018 odbyło się szkolenie z programu Revit Structure na poziomie średnio-zaawansowanym. Wśród 29 uczestników kursu, oprócz członków Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy”, byli również reprezentanci KN Etaksi oraz KN PZITB. Podczas szkolenia towarzyszyli nam opiekunowie naszego Koła: dr inż. Paweł Hawryszków oraz mgr inż. Marco Teichgraeber.

Szkolenie miało 12-to godzinny wymiar i zostało poprowadzone przez  przedstawicielkę firmy Poza Schematem mgr inż. Izabellę Kowalską. Pierwszego dnia instruktorka przypomniała kilka podstawowych funkcji Revita poprzez zamodelowanie prostej hali żelbetowej oraz zaprezentowała funkcje związane z pracą na modelu analitycznym konstrukcji i możliwości dodawania obciążeń. Następnie uczestnicy sprawdzili się w tworzeniu modelu terenu, jego niwelacją, dodawaniem komponentów terenu oraz zastosowaniem punktu pomiarowego i punktu bazowego.  Pani Izabella zaprezentowała również stosowanie położenia współdzielonego, linkowanie plików oraz podłączanie terenu do modelu budynku.

 


Drugiego dnia kurs rozpoczął się od prezentacji funkcji związanych z tworzeniem rodzin. Szkolenie obejmowało również naukę etapowania projektów: przypisywania elementów do etapów i prezentację właściwości wyświetlania poszczególnych etapów. Jednym z punktów kursu była nauka wariantowania projektu, co zostało zaprezentowane na przykładzie definiowania różnych wariantów dachu dla budynku. Została także przedstawiona praca na modelu współdzielonym: zastosowanie, użytkowanie, tworzenie modelu centralnego oraz plików lokalnych, konfiguracja zadań oraz ogólne zasady współpracy na takim modelu. Dla większości uczestników najciekawszym puntem programu było zastosowanie dodatku Dynamo, który daje użytkownikom możliwość programowania wizualnego, czyli tworzenia algorytmu modelującego struktury.

Udział w tym szkoleniu jest z pewnością cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Umiejętność korzystania z BIM’u oraz modelowania 3D jest niewątpliwie przyszłością budownictwa. Wśród zalet stosowania tej technologii najczęściej wymienia się: ułatwienie współpracy między inwestorem, wykonawcą i projektantem, możliwość łatwej modyfikacji projektu, oraz wykrywanie kolizji i rozwiązywanie konfliktów. Tworzenie modelu 3D nierzadko pozwala na dokładniejszą analizę konstrukcji, oraz jest świetną formą prezentacji projektu.

Szkolenie z programu Revit

W dniach 11-12 oraz 18-19 marca grupa 25 członków naszego Koła Naukowego brała udział w szkoleniu z programu Autodesk Revit. Szkolenie miało na celu wprowadzić nas w zagadnienie popularnego tematu, a mianowicie BIM (ang. Building Information Modeling – modelowanie informacji o budowaniu). BIM bardzo rozpowszechnił się w budownictwie kubaturowym, niestety póki co w mostownictwie nie jest tak powszechnie stosowany.  

W trakcie pierwszego spotkania skupiliśmy się na modelowaniu trójwymiarowym budynków, opracowywaniu przekrojów w przestrzeni dwuwymiarowej oraz podstawowych sposobach prezentacji projektu. Zrobiliśmy to na przykładzie obiektu usługowego. Podczas następnych spotkań skupiliśmy się na podstawach konstrukcji mostowych.

Za szkolenie bardzo dziękujemy firmie Poza Schematem, dzięki której mogliśmy poznać zalety programu Revit. W celu jeszcze lepszego poznania możliwości BIM’u  planujemy szkolenie zaawansowane z obsługi Revita, o którym poinformujemy wszystkich zainteresowanych!