Archiwum kategorii: SKMS

Relacja z konkursu SKMS 2017

Młodzi inżynierowie w akcji, czyli
„Studencki Konkurs Mostów Stalowych, SKMS 2017”

Mosty Kratownicowe

Tradycyjnie, już po raz szósty na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej „Studencki Konkurs Mostów Stalowych”. Hasłem przewodnim edycji konkursu były mosty kratownicowe. Po raz pierwszy konkurs odbył się pod patronatem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski.

Po raz drugi organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej”. Zmaganiom konkursowym, tak jak w roku ubiegłym, przyświecało hasło „Projektuj – Buduj – Testuj”.

Zmagania konkursowe odzwierciedlają proces inwestycyjny obiektu mostowego, od przygotowania projektu wykonawczego, poprzez własnoręczne wykonanie elementów montażowych na „placu budowy”, kończąc na próbnym obciążeniu modelu. Uczestnicy mieli do dyspozycji m.in. profile stalowe służące do budowy ścian gipsowo – kartonowych, płyty OSB, blachowkręty, śruby, linki oraz narzędzia umożliwiające skonstruowanie wcześniej zaprojektowanych modeli o rozpiętości 2,5 m. Zmagania drużyn trwały 3 dni, od 29 do 31 maja 2017 roku.

Do konkursu zgłosiło się 6 zespołów z 5 uczelni technicznych: Politechnika Śląska (1 drużyna), Politechnika Łódzka (1 drużyna), Politechnika Gdańska (2 drużyny) oraz Politechnika Wrocławska (1 drużyna), Politechnika Rzeszowska (1 drużyna).

1

Fot. 2 Roll-up Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy PWr”

Pierwszego dnia konkursu (29.05.2017 r.) drużyny miały za zadanie w ciągu 4 godzin, na podstawie wcześniej nadesłanych projektów, oznaczyć poszczególne elementy swojej konstrukcji, które następnie zostały pocięte szlifierkami kątowymi przez laborantów Katedry Mostów i Kolei pod nadzorem uczestników.

2

Fot. 3. Plac budowy – stanowiska montażowe

3

Fot. 4. Otwarcie Konkursu. Od lewej: prof. Jan Bień – Kierownik Katery Mostów i Kolei, prof. Dariusz Łydżba – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, prof. Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4

Fot. 5. Uczestnicy konkursu w laboratorium Politechniki Wrocławskiej po skończonej pracy.

Dzień drugi (30.05.2017 r.) rozpoczął się od uroczystego otwarcia zmagań konkursowych i przedstawienia jury konkursu.

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Bień, , prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk oraz dr inż. Józef Rabiega.

Z uprzednio przygotowanych elementów, w ciągu 8 godzin, uczestnicy mieli za zadanie, przy użyciu otrzymanych narzędzi wykonać kompletne oraz zgodne z projektami modele mostów. Całodziennym zmaganiom uczestników bacznie przyglądali się studenci Politechniki Wrocławskiej oraz lokalne media, zaproszone przez Rzecznika Prasowego uczelni. Drużyny walczyły z zaangażowaniem i wysiłkiem do ostatnich minut regulaminowego czasu.

Ostatniego dnia zmagań (31.05.2017 r.) odbyły się najbardziej wyczekiwane przez uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Przygotowane modele zostały zważone oraz poddane obciążeniom w akredytowanym laboratorium badawczym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jak największa nośność oraz jak najmniejszy ciężar modelu miały decydujący wpływ na klasyfikację końcową zespołów.

Jury Konkursu poddało ocenie również jakość techniczną, czas oraz koszt wykonania. Po kilkugodzinnym etapie obciążeń oraz naradzie Jury Konkursu, wyłoniono zwycięzcę. Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2017 wygrała drużyna z Politechniki Rzeszowskiej, , których, obiekt ważący około 46 kg przeniósł 14,57 kN obciążenia.

Konkurs został zamknięty uroczystym wręczeniem nagród, które poprowadził Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. Główną nagrodą była możliwość uczestnictwa w Konferencji Wrocławski Dni Mostowe, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej.

5

Fot. 6. Badanie mostu drużyny z Politechniki Wrocławskiej

6

Fot. 7. Drużyna z Politechniki Wrocławskiej ze swoim mostem

7

Fot. 8. Zwycięska drużyna z Politechniki Rzeszowskiej w towarzystwie przewodniczącego Jury prof. Janem Biliszczukiem

Wydaje się, że przyjęta nowa formuła konkursu była właściwa. Bardzo pozytywnie ocenili ją sami uczestnicy, jak i Jury Konkursu. Wprowadzone zmiany pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu badań modelowych oraz wykorzystania systemów wspomagających projektowanie mostów (CAD, MES), rozwój zdolności techniczno-manualnych uczestników, zachęcając przyszłych inżynierów do samodzielnego wykonywania prac technicznych, jak i pozwoliły na przetestowanie własnych prac projektowych i wykonawczych. Bardzo ważny jest również fakt pracy zespołowej i interaktywności, których doświadczyły drużyny na konkursie, a które wymagane są i doceniane przez przyszłych pracodawców. Z kolei grupa osób, która zaangażowała się w przygotowanie konkursu, miała okazję do rozwinięcia swoich zdolności organizacyjnych, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Organizacja i uczestnictwo w konkursach ma więc walory dydaktyczne, organizacyjne i praktyczne, które będą przydatne w przyszłości dla wszystkich uczestników.

8

Fot. 9. Jury (prof. Jan Bień, prof. Jan Biliszczuk, dr inż. Paweł Hawryszków) ocenia jakość wykonanych konstrukcji.

9

Fot. 10. Wręczenie nagród.

10

Fot. 11. Uczestnicy i organizatorzy SKMS 2017.

Organizatorzy dziękują Jury Konkursu za zaangażowanie w nadzór nad przebiegiem konkursu i ocenę merytoryczną, jak również Sponsorom – firmie PWB Inżynieria (sponsor główny), AECOM, ViaCon, Banimiex, MotaEngil i Zespołowi Badawczo-Projektowemu Mosty Wrocław – bez których organizacja konkursu byłaby niemożliwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za współzawodnictwo oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji SKMS 2018.

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu SKMS 2017:

Klasyfikacja końcowa:

1. PoSINaR (Politechnika Rzeszowska)

2. Przeniesie nawet Karola (Politechnika Śląska)

3. Bridge Please (Politechnika Wrocławska)

4. StalLOVE (Politechnika Gdańska)

5. Most Beautiful (Politechnika Gdańska)

6. PKS Łódź (Politechnika Łódzka)

Wyniki_SKMS_2017