Archiwum kategorii: O nas

O nas

Organizacja KN „Młodzi Mostowcy PWr” powołana została na poczatku 2005 r. Założycielami była grupa studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego specjalności Inżynieria Lądowa, specjalizacja Inżynieria Mostowa w składzie Kamil Guzikowski, Magda Małecka i Sławomir Tomczak.

Adres e-mail Koła: mlodzimostowcy@pwr.edu.pl
Adres e-mail Opiekunów Koła:

CZŁONKOWIE 2018/2019:

 • dr inż. Paweł Hawryszków – Opiekun Koła

PH

 • mgr inż. Marco Teichgraeber – Opiekun Koła
 • mgr inż. Krzysztof Galik – Członek Honorowy
 • mgr inż. Volodymyr Volotsiuga – Członek Honorowy
 • inż. Mateusz Wiśniewski– Przewodniczący
 • inż. Piotr Antoszczyk – Wiceprzewodniczący
 • inż. Michał Wnukowski – Wiceprzewodniczący
 • Maria Lenard – Skarbnik
 • Justyna Botor – Rzecznik prasowy
 • inż. Claudia Patelka – Administrator FB
 • inż. Martyna Jaroszek – Administrator FB
 • inż. Piotr Tokarz – Administrator WWW

nowa kolo

Adam Mędrala Anna Kot Artur Bielecki
Ewa Pojasek Jakub Czajkowski Joachim Adamski
Kacper Krzak Kamil Al Tawil Kamil Niemiec
Konrad Suchecki

Angelika Truty

Krystian Mikoda

Ryszard Polechowski

Łukasz Dubiel

Łukasz Rakus

Maksymyliam Moczulski

Dawid Pigieł

Marcin Matyl

Anna Sęk

Mateusz Mikołajczyk

Klaudia Kadłubicka

Patrycja Motyl

Tomasz Górniak

Szymon Durda

Monika Dereń

Thomas Van Hattem

Kajetan Świątek

Maciej Wiśniewski Dariusz Marciszewski

Zakres działalności Koła Naukowego:
1. Pogłębianie znajomości wybranych problemów projektowania i budowy mostów,
2. Pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu wymiarowania konstrukcji mostowych,
3. Doskonalenie metod obliczeniowych,
4. Uczestnictwo w konferencjach naukowych,
5. Udział w konkursach mostowych,
6. Uczestnictwo w badaniach naukowych,
7. Organizacja spotkań naukowych z firmami i zakładami budowlanymi,
8. Organizacja wycieczek technicznych.

Adam Mędrala
Anna Kot
Artur Bielecki
Ewa Pojasek
Jakub Czajkowski
Joachim Adamski
Kacper Krzak
Kamil Altawil
Kamil Niemiec
Konrad Suchecki

ZARZĄD 2018/2019

ZARZĄD 2018/2019:

 • inż. Szymon Niebora– Przewodniczący
 • inż. Dariusz Marciszewski – Wiceprzewodniczący
 • Mateusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący
 • Adam Czaja – Skarbnik
 • Piotr Antoszczyk– Rzecznik prasowy
 • Jakub Zborowski – Fotograf

ZARZĄD 2017/2018

ZARZĄD 2017/2018:

 • inż. Szymon Niebora– Przewodniczący
 • inż. Aleksandra Przygoda – Wiceprzewodniczący
 • inż. Dariusz Marciszewski – Wiceprzewodniczący
 • inż. Anna Kot – Skarbnik
 • inż. Aleksandra Marchel– Rzecznik prasowy
 • inż. Ewa Pojasek – Fotograf