Archiwum kategorii: Konkursy

Relacja z konkursu Most 3D Wanted

W dniach 24-25.05.2017 r. na Politechnice Gdańskiej odbył się finałowy etap drugiej już edycja konkursu Most 3D Wanted, gdzie zadaniem uczestników było zaprojektowanie modeli mostów, które później zostały wydrukowane w technologii druku 3D oraz poddane próbie obciążeniowej.

W tegorocznej edycji Koło Młodych Mostowców PWr reprezentowała drużyna: Projektanci Firmy Bojcheld, w której skład wchodzili Artur Bielecki oraz Szymon Niebora. Nazwa drużyny nawiązuje do legendarnej firmy Beuchelt z Zielonej Góry – wykonawców Mostu Grunwaldzkiego, czy Mostu obrotowego w Giżycku. Dołożyliśmy starań, aby nazwa oraz konstrukcja tworzyły spójna całość i tak powstał nasz most składający się z łuku kratownicowego.

3d1

Pierwszego dnia konkursu miało miejsce sklejanie zaprojektowanych obiektów. W tegorocznej edycji poczyniono drobne zmiany w regulaminie, mianowicie: maksymalna masa konstrukcji po sklejeniu mogła wynosić 400g. Do tego użyty został inny materiał do drukowania elementów.

Właśnie przy materiale napotkaliśmy pewne trudności przy składaniu konstrukcji. Po doświadczeniach z zeszłego roku nie wykonaliśmy pasowania elementów, co wtedy dawało ciasne połączenia, niestety w tegorocznej edycji sprawiło to, że żadne z naszych łączeń na pióro i wpust nie pasowało bez przygotowania.

Wykorzystaliśmy trzy dostępne godziny na składanie mostu i niestety, mając do dyspozycji jedynie jeden nóż tapicerski, nie wystarczyło już nam czasu na dopracowanie stężeń połaciowych. Były to najważniejsze elementy w konstrukcji łuku, dzięki którym łuk wybaczał się według II, a nie I postaci. Z naszego punktu widzenia przestaliśmy się liczyć w głównej klasyfikacji nośności.

3d2

Na szczęście organizatorzy zadbali, abyśmy szybko zapomnieli o tamtej sytuacji. Po przerwie obiadowej miała miejsce bardzo ciekawa gra miejska, gdzie można było nie tylko poznać Miasto Gdańsk, ale też jego obiekty mostowe oraz sprawdzić wiedzę ze statyki i wytrzymałości materiałów w jednym z zadań.

3d3

Po naszej wstępnej zabawie integracyjnej nastąpiła właściwa część integracji na Starym Mieście.

3d4

Drugi dzień rozpoczął się od seminarium, gdzie prezentowały się zarówno firmy, jak i osoby prywatne, sponsorzy oraz osoby zaangażowane w sam konkurs (jak np. firma dostarczająca filament do drukowania modeli). Bardzo ciekawe prezentacje wygłosili między innymi przedstawiciele firmy Warbud czy Europrojekt Gdańsk oraz YLE Inżynierowie. Również podczas seminarium, w trakcie trwania przerw kawowych, odbywało się głosowanie publiczności na najładniejszą konstrukcję.

Po zakończeniu wykładów udaliśmy się na przerwę obiadową, po której miało odbyć się obciążanie mostów w laboratorium. Nasz most przy masie 300g przeniósł siłę 700N, przy której wyboczył się na tyle, że przerwaliśmy próbę. Dało to stosunek nośności do masy 2.33.

3d5

Jak się okazało wynik ten pozwolił nam zakończyć rywalizację na 10. miejscu. Jednak nasza konstrukcja została doceniona przez Jury konkursu, w skład którego wchodzili:

Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski 
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG
dr hab.inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG
mgr inż. Maciej Malinowski.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii estetyka modelu, a dodatkowo wygraliśmy głosowanie publiczności na najładniejszą konstrukcję, więc nie opuściliśmy Gdańska z pustymi rękoma.

Klasyfikacja końcowa prezentowała się następująco:

3d6

Po więcej szczegółów zapraszamy na fanpage Koła Naukowego Mostowców Most Wanted Politechniki Gdańskiej: https://www.facebook.com/knmostwanted/

Mosty Drewniane – Białystok

W dniach 15-18.11.2016 nasza reprezentacja w składzie: Krzysztof Galik, Bronisław Czaplewski, Marcin Matyl, Tomasz Górniak i Kacper Krzak wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Mostów Drewnianych, który odbył się w Białymstoku.

Organizatorem Konkursu było Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor” z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
1

Rysunek 1 Młodzi Mostowcy PWr

Celem konkursu było zaprojektowanie i samodzielne wykonanie konstrukcji mostu drewnianego, spełniającego narzucone przez Organizatorów kryteria geometryczne. Wszystkie konstrukcje konkursowe podlegały ocenie, na którą wpływały takie czynniki jak:

    • koszt materiałów (wg stawek narzuconych przez Organizatorów),
    • nośność konstrukcji (określana w maszynie wytrzymałościowej poprzez obciążanie konstrukcji wzrastającą siłą pionową, przyłożoną w połowie rozpiętości),
    • czas montażu,
    • sztywność konstrukcji (wyrażona jako przemieszczenie siłownika przy zadanym poziomie obciążenia).

2

Rysunek 2 Stanowisko badawcze

Przygotowania do konkursu trwały od początku października.

Pierwszym etapem prac było studium koncepcyjne, w ramach którego utworzyliśmy szereg koncepcji oraz przeanalizowaliśmy kryteria oceny mostu. W wyniku tych prac, do dalszego opracowania przyjęliśmy, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie konstrukcja o ograniczonej nośności (w stosunku do nośności mostów wykonanych w poprzedniej edycji konkursu), ale za to o niewielkim zużyciu materiałów. Przyjęta przez nas konstrukcja składała się z dwóch dźwigarów kratownicowych o schemacie belki swobodnie podpartej.

Kolejnym etapem było wykonanie projektu wykonawczego. Zostały wykonane rysunki zestawcze oraz warsztatowe elementów mostu, a także model 3D konstrukcji wykonany w programie Advanced Steel. Taki zakres opracowania był wymagany przez Organizatorów i stanowił warunek konieczny, aby można było zgłosić drużynę do konkursu. Projekt wykonawczy był również podstawą do wykonania w zakładzie prefabrykacji elementów montażowych.

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem konkursu było wykonanie projektu technologii wykonania konstrukcji, dzięki któremu już podczas montażu konstrukcji prace przebiegły bardzo sprawnie i udało się osiągnąć krótki czas budowy.

Po obciążeniu konstrukcji było już mniej powodów do zadowolenia, gdyż została osiągnięta znacznie mniejsza nośność od zakładanej. Było to spowodowane obecnością dużych sęków i pęknięć w rozciąganych pasach dolnych dźwigarów kratownicowych. Jest to dowód na to, że drewno jest materiałem o bardzo losowych parametrach mechanicznych. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę, że drużyna nie miała wpływu na dobór materiału i cięcie elementów.

W ostatecznym rezultacie, nasza drużyna zajęła dopiero 9 miejsce w stawce 12 zespołów.

Jako pozytyw na pewno należy uznać wartość dydaktyczną wyniesioną ze zmagań konkursowych. Oprócz tego zostaliśmy, podobnie, jak inni uczestnicy bardzo dobrze przyjęci i ugoszczeni przez Organizatorów i bardzo miło wspominamy wyjazd.

Most 3D Wanted – Konkurs

W dniach 17-18.05.2016 jako drużyna „WROMOST”, w składzie studentów 2 roku budownictwa: Michał Gaworski oraz Szymon Niebora, mieliśmy przyjemność brać udział w konkursie „Most 3D Wanted” organizowanym przez KN Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej „Most Wanted”. Do organizatorów napłynęło 15 projektów konkursowych, z czego 9 przeszło do finału po weryfikacji zarówno ze względu na regulamin jak i uwagi komisji konkursowej.

Podczas finału, pierwszego dnia drużyny miały za zadanie w czasie 4 godzin, zbudować zaprojektowane przez siebie wcześniej konstrukcje przy użyciu dostępnych narzędzi i kleju. Niestety, o ile projekt pod względem technicznym wykonania elementów spełniał nasze oczekiwania, o tyle nasz błąd wykonawczy trochę popsuł atmosferę . Pomimo wcześniejszego dwukrotnego pasowania części, 3 elementy nie zostały poprawnie osadzone, klej związał i nic nie można było zrobić – prawdę mówiąc przestaliśmy się liczyć w rywalizacji.

Po części „wykonawczej”, w mieszanych nastrojach udaliśmy się na obiad do uczelnianej stołówki. Niestety zwiedzanie Gdańska każdy musiał sobie organizować indywidualnie, ze względu na to, że organizatorzy odwołali tą część programu  w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

O 18:30 w Pubie „BiFOR” w miasteczku studenckim Politechniki Gdańskiej była przewidziana impreza integracyjna, która trwała do godziny około 24. Tak zakończył się dzień pierwszy rywalizacji.

Drugiego dnia, Gdańskie KN przygotowało dla nas seminarium związane z budowlami inżynierskimi i procesami wykonawczymi towarzyszącymi realizacji projektów. Prezentowały się firma Europrojekt z projektem Metra w Dosze w Qatarze(3000 rysunków technicznych BIM) oraz Tunelem pod Martwą Wisłą w Gdańsku, a ponadto firmy Polwar oraz Warbud, które wspólnie pracują przy realizacji Projektu Forum Gdańsk. Zwieńczeniem seminarium był wykład przedstawicieli firmy, dzięki uprzejmości której nasze konstrukcje zostały wykonane. Nowa technologia i jej możliwości zaciekawiły wszystkich, a przede wszystkim przedstawicieli prezentujących się firm, którzy zadawali więcej pytań niż studenci, szukając możliwości wykorzystania nowego narzędzia na swoje potrzeby.
Po wszystkim, kolejno przewidziano czas na przerwę obiadową, a o 14 wszyscy spotkaliśmy się w budynku „Kuźnia”, gdzie na maszynie wytrzymałościowej konstrukcje zostały poddane próbie obciążeniowej.
Niestety z uwagi na pociąg, tuż po wykonaniu obciążenia naszego mostu, musieliśmy się zbierać i w tym miejscu zakończyliśmy udział w konkursie na 8 pozycji. Nasza konstrukcja przy masie 432g, przeniosła 498N, pomimo błędu w klejeniu, i pewnie przeniosłaby jeszcze więcej, lecz niestety zbyt małe stężenia spowodowały, że most uległ skręceniu. Przy projektowaniu obciążaliśmy konstrukcję wartością siły 500N, więc pomimo błędu, nasze założenia zostały spełnione. Zawsze pewne doświadczenie zostaje, które mamy nadzieję zaprocentuję w kolejnych edycjach konkursu.

Klasyfikacja:
1. PMB Construction – PG
2. Co ja drukuje? – PG
3. CE AGH – AGH
4. JG MOST – PG
5. Need for Bridge – PŚ
6. Forever Young – PG
7. Dwie Lamy – PG
8. WROMOST – PWr
9. Beauty of Structure – PG

wyKOMBinuj mOst – Konkurs

W dniach 4 – 6 maja 2016 roku odbyła się IX edycja konkursu wyKOMBinuj mOst, w której wzięło udział aż 39 drużyn z całej Polski. Ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Politechnikę Gdańską polegał na zaprojektowaniu i zbudowaniu papierowego modelu mostu, a następnie poddaniu go próbie wytrzymałościowej. Na stworzenie konstrukcji uczestnicy mieli do dyspozycji 7 godzin oraz materiały takie jak: papier, klej, nożyczki oraz przybory kreślarskie. W konkursie przewidziano pięć odrębnych kategorii: najwyższa wartość współczynnika wyrażającego stosunek nośności konstrukcji do jej masy podniesionej do kwadratu, najmniejsze ugięcie przy poziomie obciążenia równym 300 N, najlepsze oszacowanie nośności konstrukcji, najlepsze oszacowanie masy konstrukcji, estetyka konstrukcji.

Pierwszego dnia konkursu drużyny przystąpiły do zbudowania przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego. Kolejnego dnia odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej z budownictwem i projektowaniem konstrukcji. Natomiast trzeciego dnia odbył się finał konkursu „wyKOMBinuj mOst”, podczas którego wykonane mosty poddano próbom wytrzymałościowym.

Troje studentów – Bronisław Czaplewski, Krzysztof Galik oraz Aleksandra Przygoda z Koła Naukowego Młodych Mostowców – także wzięło udział w tym konkursie. Drużyna „Ptasie Mleczko”, zbudowała konstrukcję o nośności 565 N oraz wadze 1153 g i tym samym zdobyła pierwsze miejsce w kategorii na najlepsze oszacowanie masy konstrukcji, pomyliwszy się zaledwie o 3 g oraz zajęła 12 miejsce w klasyfikacji generalnej.