Archiwum kategorii: Konkursy

V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych

W dniach 20-22.11.2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyły się V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych i towarzysząca mu III SKoNferencja, w których wzięło udział 10 drużyn z 6 polskich uczelni wyższych. Politechnikę Wrocławską oraz KN Młodych Mostowców reprezentowało pięcioro studentów skupionych pod nazwą drużyny KŁODA: Natalia Bonio, Maria Lenard, Michał Wnukowski, Piotr Antoszczyk i Szymon Gryz.

Zadaniem każdej drużyny było zaprojektowanie i wykonanie mostu z materiałów dostarczonych przez organizatorów, czyli krawędziaków drewnianych, desek, płytek perforowanych, gwoździ i wkrętów. Jury konkursu nagradzało jak najmniejszą ilość zużytych materiałów, przeniesione obciążenie oraz poprawne oszacowanie nośności konstrukcji. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości 3,5 m oraz mieszczącej się w skrajni obiektu określonej w regulaminie konkursu. Drugim etapem konkursu, który odbywał się już w Białymstoku, był montaż modeli. Organizatorzy zapewnili przycięte według projektu elementy drewniane, łączniki, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa uczestników. Część związana z montażem rozpoczęła się od powitania przez organizatorów i trwała 8 godzin.

Drugi dzień podzielony był na sesję poranną i wieczorną. Rano wszystkie drużyny zgromadziły się w auli, aby posłuchać krótkich prezentacji przygotowanych przez sponsorów konkursu. Następnie wszyscy udali się do hali laboratoryjnej, aby obserwować ulubiony przez wielu etap konkursu czyli, obciążanie modeli mostów. Badanie polegało na przyłożeniu obciążenia punktowego do stalowej płyty leżącej na pomoście mającej na celu lepiej rozłożyć siły działające na pomost i kończyło się zniszczeniem konstrukcji lub ugięciem na 70mm. Modelem naszej drużyny był most kratownicowy dodatkowo usztywniony poprzecznie pod pomostem. Nośność rzeczywistą naszej konstrukcji ustalono na 59,7 kN, co było dobrym wynikiem na tle konkursu biorąc pod uwagę oszczędność w zużyciu materiałów.

Wieczorem odbyła się III SKoNferencja na której uczestnicy konkursu stali się prelegentami i mogli się podzielić się swoimi badaniami, przedstawić posiadaną wiedzę na temat wybranego zagadnienia lub zaprosić na wydarzenie. Michał i Piotr z naszej drużyny przedstawili prezentację na temat: „Mosty tensegrity. Badanie modeli mostów tensegrity wykonanych przez studentów na Politechnice Wrocławskiej”. Był to doskonały moment do zaproszenia na ISBC, czyli Międzynarodowy Konkursu Mostów Stalowych (International Steel Bridges Competition), który jest flagowym projektem naszego koła i odbędzie się w maju 2020 podczas Konferencji International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) we Wrocławiu. Inni prelegenci poruszyli takie tematy jak technologia BIM, stosowanie nanomateriałów w betonie czy awarie i katastrofy mostów.

Ostatniego dnia konkursu zebraliśmy się, aby usłyszeć wyniki konkursu. Jak już wcześniej wspomniano na końcowy wynik składało się wiele czynników m.in. zużycie materiałów, nośność rzeczywista i szacowanie nośności. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uplasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 417,15 pkt. Niestety nasza radość nie trwała długo, ponieważ po proteście jednej z drużyn okazało się, że organizatorzy błędnie obliczyli wyniki końcowe. Ostatecznym wynikiem naszej drużyny jest czwarta pozycja i 416,62 pkt.

Pomimo niejasnej dla nas sytuacji z popełnieniem błędu przez organizatorów konkurs był świetną okazją do poznania członków innych kół naukowych, podzielenia się swoją koncepcją oraz nauczenia się szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją. Doświadczenia zdobyte podczas rywalizacji na pewno zaowocują podczas przyszłych konkursów oraz w karierze zawodowej.

WyKOMBinuj mOst 2019

W dniach 24-26.04.2019 roku odbyła się XII edycja konkursu WyKOMBinuj mOst, w której wzięło udział 27 drużyn z całej Polski. Politechnikę Wrocławską reprezentowały trzy członkinie Naszego KN Młodzi Mostowcy – Justyna Botor, Natalia Harlejczyk oraz Emilia Radziwołek. Pod nazwą drużyny “PAPIEROWA BRYŁA”, kryje się również nazwisko Michała Bryły, który wspierał dziewczyny na etapie projektowania i początkowych prób montażu modelu.

Po raz kolejny Politechnika Gdańska postawiła przed uczestnikami zadanie wykonania modelu mostu przy użyciu 9 arkuszy papieru, kleju polimerowego oraz przyborów kreślarskich. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości jednego metra, umożliwiającej przejazd pojazdu kontrolnego. Po oficjalnym otwarciu konkursu przez organizatorów uczestnicy przystąpili do montażu swoich modeli, na co przewidziano 7 godzin. Członkowie koła naukowego KOMBO zadbali o dobre samopoczucie zawodników, tak aby konstruowanie modeli przebiegło w przyjacielskiej atmosferze i mimo rywalizacji drużyny były chętne do wzajemnej pomocy i współpracy.

Drugiego dnia odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej z budownictwem i projektowaniem konstrukcji, która była podzielona na trzy bloki: sesję wprowadzającą, sesję branżową oraz sesję naukową.

Podczas ostatniego, najbardziej wyczekiwanego dnia konkursu, odbyło się poddanie mostów próbom wytrzymałościowym. Model Wrocławskiej drużyny swoją konstrukcją znacząco różnił się od popularnych mostów widywanych zazwyczaj na konkursie. Nasze reprezentantki postawiły na most wstęgowy, w którym siła przekazywana była z taśmy będącej pomostem jezdnym, na poprzecznice, rozpierane przez rury podłużne. Konstrukcja nie uległa zniszczeniu przed osiągnięciem stanu granicznego użytkowalności. Maksymalne ugięcie wynoszące 40mm zostało osiągnięte pod wpływem siły wynoszącej około 150N, co oznaczało zakończenie próby wytrzymałościowej. Podczas oficjalnego zakończenia zostały przyznane wyróżnienia za najlepsze referaty prezentowane podczas KOMBOferencji oraz nagrody konkursowe w kategoriach: najlepsze oszacowanie masy, najlepsze oszacowanie nośności, estetykę mostu i wreszcie największą wartość współczynnika wyrażającego stosunek kwadratu nośności do masy konstrukcji.

Podczas konkursu uczestniczkom udało się zawrzeć znajomości z miłośnikami mostownictwa z Politechniki Gdańskiej i nie tylko, oraz poznać wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań, które na pewno zaowocują podczas kolejnych zmagań konkursowych.

Konkurs Hala Roku Akademik 2019

W dniach 25-26 kwietnia 2019 roku trzech członków Naszego Koła Naukowego brało udział w studenckim konkursie Hala Roku Akademik 2019 w Pradze.

Jest to konkurs dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich organizowany pod patronatem dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, CTU w Pradze, prof. inż. Jiří Máca oraz Czeskiej Izby Biegłych Inżynierów i Techników Budownictwa. Co roku hasło konkursu się zmienia. Tegoroczna edycja polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu modelu dźwigara dachowego stanowiącego przykrycie składowiska soli. Bardzo ciekawą kwestię stanowiły materiały konstrukcyjne, które można było wykorzystać przy budowie modelu. Mianowicie, organizatorzy w tym roku zdecydowali o budowie modeli z naturalnych tyczek bambusowych oraz sznurków. Model chroniący zadaną przestrzeń (składowisko soli) musiał mieć 1500 mm rozpiętości. Obciążenie konstrukcji było symulowane przez obciążenie obciążnikami stalowymi nałożonymi na płytę obciążeniową znajdującą się w środku przęsła. Zwyciężał model o najwyższym stosunku nośności do ciężaru własnego. Ponadto konstrukcja, w trakcie obciążania, nie mogła się ugiąć zbyt mocno aby nie znaleźć się w chronionym obszarze.

Członkowie Koła Naukowego Młodzi Mostowcy po raz pierwszy brali udział w tym konkursie i stanowili jedną z trzech drużyn spoza Czech. Warto dodać że w konkursie brało udział ponad 40 drużyn. W Pradze nasze Koło reprezentowali: Piotr Antoszczyk (kapitan drużyny), Mateusz Wiśniewski oraz Michał Wnukowski. Panowie byli pierwszą drużyną z Polski, od początku istnienia konkursu. Z  tego powodu zostali bardzo miło i serdecznie przyjęci przez organizatorów konkursu. Mimo, iż nie udało się zająć miejsca w ścisłej czołówce to nasza reprezentacja otrzymała nagrodę specjalną od firmy Winerberger. Wyróżnienie to było przyznane za model najbardziej przypominający konstrukcję rzeczywistą.

Konkurs dostarczył wiele emocji i nowych znajomości. W trakcie konkursu koledzy mogli porozmawiać z dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, CTU na temat organizowanego przez nasze KN konkursu mostów stalowych. Dwa dni spędzone w Pradze dały możliwość również na szybkie zwiedzenie najciekawszych miejsc w mieście, zapoznanie się z kulturą i kuchnią Czeską.

Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2018 – Mosty Tensegrity

Tradycyjnie, już po raz siódmy na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej „Studencki Konkurs Mostów Stalowych”. Hasłem przewodnim edycji konkursu były mosty tensegrity. W tym roku do Honorowego Patronatu dołączyła Polska Izba Konstrukcji Stalowych.

 

Po raz trzeci organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej”. Zmaganiom konkursowym, tak jak w roku ubiegłym, przyświecało hasło „Projektuj – Buduj – Testuj”.

 

Zmagania konkursowe odzwierciedlają proces inwestycyjny obiektu mostowego, od przygotowania projektu wykonawczego, poprzez własnoręczne wykonanie elementów montażowych na „placu budowy”, kończą

c na próbnym obciążeniu modelu. Uczestnicy mieli do dyspozycji m.in. profile stalowe służące do budowy ścian gipsowo – kartonowych, płyty typu sklejka, blachowkręty, śruby, linki oraz narzędzia umożliwiające skonstruowanie wcześniej zaprojektowanych modeli o rozpiętości 3,0 m. Zmagania drużyn trwały 3 dni, od 28 do 30 maja 2018 roku.

Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów z 4 uczelni technicznych: Politechnika Rzeszowska (1 drużyna), Politechnika Wrocławska (1 drużyna), Politechnika Gdańska (1 drużyna) oraz Czech Technical University in Prague (2 drużyny). Dzięki południowym Sąsiadom tegoroczny konkurs zyskał zasięg europejski.

Pierwszego dnia konkursu (28.05.2018 r.) drużyny miały za zadanie w ciągu 4 godzin, na podstawie wcześniej nadesłanych projektów, oznaczyć poszczególne elementy swojej konstrukcji, które następnie zostały pocięte szlifierkami kątowymi przez laborantów Katedry Mostów i Kolei pod nadzorem uczestników.

Dzień drugi (29.05.2018 r.) rozpoczął się od uroczystego otwarcia zmagań konkursowych i przedstawienia jury konkursu. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Bień, prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk, dr inż. Józef Rabiega oraz dr inż. Pavel Ryjáček.

Z uprzednio przygotowanych elementów, w ciągu 8 godzin, uczestnicy mieli za zadanie, przy użyciu otrzymanych narzędzi wykonać kompletne oraz zgodne z projektami modele mostów. Całodziennym zmaganiom uczestników bacznie przyglądali się studenci Politechniki Wrocławskiej oraz lokalne media, zaproszone przez Rzecznika Prasowego uczelni. Drużyny walczyły z zaangażowaniem i wysiłkiem do ostatnich minut regulaminowego czasu.

Ostatniego dnia zmagań (30.05.2018 r.) odbyły się najbardziej wyczekiwane przez uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Przygotowane modele zostały zważone oraz poddane obciążeniom w akredytowanym laboratorium badawczym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jak największa nośność oraz jak najmniejszy ciężar modelu miały decydujący wpływ na klasyfikację końcową zespołów. Jury Konkursu poddało ocenie również jakość techniczną, czas oraz koszt wykonania. Po kilkugodzinnym etapie obciążeń oraz naradzie Jury Konkursu, wyłoniono zwycięzcę.

Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2018 wygrała drużyna z Politechniki Rzeszowskiej, których obiekt ważący około 38 kg przeniósł 8,36 kN obciążenia.

Konkurs został zamknięty uroczystym wręczeniem nagród, które poprowadził Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. Główną nagrodą była możliwość uczestnictwa w Konferencji Wrocławski Dni Mostowe, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r. na Politechnice Wrocławskiej.

 

Wydaje się, że przyjęta nowa formuła konkursu była właściwa. Bardzo pozytywnie ocenili ją sami uczestnicy, jak i Jury Konkursu. Wprowadzone zmiany pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu badań modelowych oraz wykorzystania systemów wspomagających projektowanie mostów (CAD, MES), rozwój zdolności techniczno-manualnych uczestników, zachęcając przyszłych inżynierów do samodzielnego wykonywania prac technicznych, jak i pozwoliły na przetestowanie własnych prac projektowych
i wykonawczych. Bardzo ważny jest również fakt pracy zespołowej i interaktywności, których doświadczyły drużyny na konkursie, a które wymagane są i doceniane przez przyszłych pracodawców. Z kolei grupa osób, która zaangażowała się w przygotowanie konkursu, miała okazję do rozwinięcia swoich zdolności organizacyjnych, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Organizacja i uczestnictwo w konkursach ma więc walory dydaktyczne, organizacyjne i praktyczne, które będą przydatne w przyszłości dla wszystkich uczestników.