Archiwum kategorii: Konferencje

Wrocławskie Dni Mostowe 2016

W dniach 28-30 listopada 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyła się XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych – prestiżowego cyklu seminariów o bogatej tradycji sięgającej 2005 r. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia związane z projektowaniem, technologią budowy oraz monitoringiem dużych mostów wieloprzęsłowych. Organizatorami byli: Katedra Mostów i Kolei (WBLiW) Politechniki Wrocławskiej. Patronami Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców RP.

1

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

2

Właściwa część seminarium rozpoczęła się następnego dnia od sesji otwarcia, a w składzie prezydium zagościł między innymi Rektor PWr, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Pierwsze, symboliczne wystąpienie WDM 2016 pod tytułem „Profesor Jan Kmita (1922-2015) — budowniczy mostów” wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. W dalszej części miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu czasopisma „MOSTY” oraz wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolfa. Nie brakowało ciekawych prezentacji, a spektrum zagadnień było szerokie: wspomnienia historyczne, zagadnienia z zakresu nowoczesnych konstrukcji różnego typu, fundamentowanie, technologie budowy oraz duże mosty wieloprzęsłowe.

            Ostatniego dnia konferencji zostały wygłoszone liczne referaty dotyczące zagadnień powiązanych z utrzymaniem mostów oraz ich projektowaniem. Ostatni z referatów dotyczył problemów związanych z interpretacją przepisów (referat wygłosił dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, profesor Politechniki Poznańskiej) i stanowił  idealny wstęp do dyskusji generalnej, która okazała się być bardzo emocjonująca, a zarazem merytoryczna. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wzięło w niej udział wielu uczestników WDM 2016.
3

Jako członkowie Koła Naukowego w ramach WDM 2016 przygotowaliśmy stanowisko wystawiennicze, gdzie prezentowaliśmy działalność Młodych Mostowców PWr. Oprócz tego wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Białostockiej i Krakowskiej mogliśmy poszerzać wiedzę z zakresu mostownictwa uczestnicząc w seminarium oraz wymieniając się poglądami i doświadczeniami. Zorganizowaliśmy również dla naszych koleżanek i kolegów spotkanie integracyjne, by zacieśnić więzi w młodym środowisku mostowców. Można je zdecydowanie uznać za udane i to pod wieloma względami. Przede wszystkim warto podkreślić, iż nasze spotkanie zaowocowało zorganizowaniem pierwszej studenckiej konferencji naukowej pod tytułem „Mosty i Tunele”. Odbędzie się ona w Warszawie  w dniach 5-7 kwietnia i z założenia będzie organizowana co roku przez inną uczelnię. Jest to bez wątpienia wyjątkowa inicjatywa na skalę Polski skupiająca studentów z całego kraju, tym samym jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy uczestniczyć w jej powstaniu.

 

            Z całą pewnością XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych może zostać uznana za udaną. Jak co roku udział w seminarium wzięło wielu wybitnych inżynierów, specjalistów, przedstawicieli firm oraz studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Tym samym należy wspomnieć o nadchodzącej  kolejnej edycji WDM 2017 o temacie przewodnim

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2017, a tematem poprzedzającego Workshopu będzie sprężanie konstrukcji.

Zapraszamy!

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

VIII Międzynarodowa Konferencja ARCH 2016

IMG_0068W dniach 5 – 7 października 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej zorganizowana została VIII Międzynarodowa Konferencja o Mostach Łukowych ARCH 2016 pod hasłem „Mosty łukowe w kulturze”. Pierwsza edycja Konferencji odbyła się w Wielkiej Brytanii w 1995 roku, następne kolejno: we Włoszech – 1998, Francji – 2001, Hiszpanii – 2004, Portugalii – 2007, Chinach – 2010 oraz Chorwacji – 2013. Główną ideą, która przyświeca Organizatorom, jest spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, ekspertów, projektantów, wykonawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką konstrukcji łukowych na arenie międzynarodowej. Jest to niewątpliwie skuteczny sposób na wymianę doświadczeń, rozwój tematyki oraz propagowanie specjalistycznej wiedzy i informacji. Tematy poruszane na Konferencji dotyczyły szerokiego spektrum problemów związanych z konstrukcjami łukowymi, obejmujących nie tylko zagadnienia techniczne, lecz również idee ich funkcjonowania w życiu codziennym i w kulturze. Wykłady odnosiły się zarówno do obiektów historycznych, jak i konstrukcji wznoszonych i eksploatowanych współcześnie, aż do najnowszych rozwiązań i koncepcji projektowych, które powstaną w przyszłości.
Młodzi Mostowcy mieli okazję nie tylko aktywnie włączyć się w przygotowania tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest międzynarodowa konferencja, ale także zaprezentować dotychczasowy dorobek Koła Naukowego.

Przygotowana została wystawa, promująca Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy PWr” oraz Studencki Konkurs Mostów Stalowych. Wielu uczestników Konferencji zainteresowało się naszą działalnością i zadawało pytania, dotyczące zaprezentowanych przez nas konstrukcji mostów łukowych. Paru próbowało nawet dobić targu i kupić chociaż jeden z nich (sic!). Niesamowicie cieszymy się, iż nasza idea spotkała się z zainteresowaniem osób z zagranicy, którzy popierają tego rodzaju zaangażowanie oraz chęć rozpropagowania tej dziedziny inżynierii mostowej. Gościliśmy także studentów z Politechniki Łódzkiej, których udział w Konferencji był nagrodą za zwycięstwo w Studenckim Konkursie Mostów Stalowych 2016. Wraz z nimi mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów oraz poznać słynnych projektantów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wzbogaciliśmy się o wiedzę z zakresu nowych technologii w budowie mostów, analizy teoretycznej konstrukcji łukowych, badań doświadczalnych, a także utrzymania mostów. W Polsce wiele konstrukcji łukowych wymaga naprawienia, wzmocnienia bądź rekonstrukcji – toteż wszelkie doświadczenia w tym zakresie są równie cenne, co informacje dotyczące nowoczesnych materiałów czy nowinki technologiczne.

IMG_0004 IMG_0024
IMG_0260 IMG_0414
IMG_0054 archbaner

Konferencja InfraBIM

W dniach 8-9 listopada 2016r. studenci naszego koła naukowego, wraz z opiekunem dr inż. Pawłem Hawryszków, wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji InfraBIM, która odbyła się w
Gliwicach. Tematem konferencji było zastosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w projektowaniu, budowie oraz zarządzaniu obiektami infrastruktury drogowej i kolejowej. Program konferencji obejmował 33 referaty, które można podzielić na 3 kategorie:

    • strategie wdrażania i rozwoju technologii BIM w Polsce,
    • prezentacja narzędzi technologii BIM,
    • przedstawienie gotowych, bądź realizowanych inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM.

W przerwach oraz po zakończeniu wykładów, nasi studenci mieli okazję poznać kolegów „po fachu” z Politechniki Gdańskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, którzy również zostali zaproszeni na Konferencję.