Archiwum kategorii: Konferencje

MiTy 2018

Dnia 21 marca bieżącego roku członkowie naszego Koła Naukowego wybrali się na konferencję naukową „Mosty i Tunele” do Gliwic, odbywającą się na terenie Politechniki Śląskiej. Była to II edycja MiT-ów, a jej organizacji podjęło się koło naukowe „Pylon”.

Ideą wydarzenia jest spotkanie studentów z całej Polski i jest ono połączone z konkursem na najciekawszy referat o tematyce mostowej lub tunelowej. W tegorocznej edycji Politechnikę Wrocławską reprezentowali Jakub Czajkowski oraz Sebastian Balcerowiak, przedstawiając swoją pracę na temat „Współpracy środowisk SOFiSTiK AG oraz Wolfram Mathematica przy projektowaniu konstrukcji mostowych”.

 

Po oficjalnym otwarciu konferencji mieliśmy okazję wysłuchać dwóch prelekcji. Pierwsza z nich „Construsoft” dotyczyła oprogramowania BIM w konstrukcjach mostowych na przykładzie Tekla Structures i Trimble Connect. Natomiast druga „JD Engineering” dotyczyła nowoczesnego i kompleksowego projektowania konstrukcji mostowych wraz z aspektami geotechnicznymi przy współpracy programów Midas Civil oraz GTS NX. Wieczorem odbyły się natomiast wycieczki do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz do Tunelu w ciągu DTŚ w Gliwicach. Kolejne dwa dni MiT-ów opierały się głównie na prelekcjach referatów konkursowych.

Jako że projekt zakłada coroczną zmianę gospodarzy jesteśmy ciekawi kogo odwiedzimy w przyszłym roku i dziękujemy za możliwość przedstawienia krótkiej prezentacji o naszym Studenckim Konkursie Mostów Stalowych.

Spotkanie COST 2018

W dniach 1 – 2 marca 2018 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się kolejne spotkanie grupy COST o numerze TU1406. COST jest akronimem Europejskiego Programu Współpracy Naukowo – Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) zrzeszającego 36 państw europejskich i Izrael. Akcja TU1406 ma na celu poprawę jakości, standaryzację, a poprzez wspólne spotkania, usystematyzowanie wiedzy na temat budowy mostów drogowych w Europie (http://www.tu1406.eu/). W organizację obok COST zaangażowana była także Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej oraz koło Młodzi Mostowcy PWr.

DSC_0066

W czwartek 1 marca uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji i wykładów. Tematy prezentacji dotyczyły systemów zarządzania mostami, kontroli jakości czy oceny cyklu życia obiektów mostowych. Drugiego dnia konferencji uczestnicy spotkali się, aby prowadzić dyskusję na temat dnia poprzedniego oraz w celu odbycia spotkań w podgrupach opracowujących poszczególne raporty.

W konferencji wzięło udział wielu specjalistów z całej Europy. Następne spotkanie członków TU1406 odbędzie się w Barcelonie.

 

cost_mt_tu1406

 

Należy również dodać, że w ramach COST nasz Opiekun dr inż. Paweł Hawyszków wygłosił referat pt. “Structural Health Monitoring system as a tool for permanent supervision of roadway bridges”. Współautorami referatu byli również prof. Jan Biliszczuk i mgr inż. Marco Teichgraeber. Wystąpienie zostało pozytywnie odebrane w trakcie dyskusji i podczas przerw między sesjami. Zostało zauważone, że omawiany system monitorowania mostu Rędzińskiego stanowi bardzo dobre narzędzie badawcze, ze względu na ciągłe pomiary trwające nieprzerwanie od roku 2011.

 

 

Wrocławskie Dni Mostowe 2017

 

W dniach 27-29 listopada 2017 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyła się XIII edycja Wrocławskich Dni Mostowych – cyklicznej konferencji naukowej, która zapoczątkowana została w 2005 r. Tegorocznym tematem przewodnim były zagadnienia związane z przemianami w projektowaniu i technologiach budowy. Organizatorami byli: Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad seminarium objęli: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – prof. PWr, dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – prof. PP, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych – mgr. inż. Karol Heidrich, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu – mgr inż. Andrzej Ptak oraz Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN – prof. dr hab. inż. Anna Halicka.

 

foto_1

 

W poniedziałek 27 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji. Niezmiennie od 2011 roku pierwszego dnia zorganizowany został tzw. Workshop, czyli specjalistyczne warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez ekspertów zarówno z Polski jak i z zagranicy. W tym roku hasłem przewodnim były zagadnienia współcześnie stosowanych systemów sprężania i podwieszania konstrukcji. Temat ten idealnie wpisuje się w obecne trendy, gdyż współcześnie około 80% obiektów mostowych w Polsce wykonywanych jest właśnie z betonu sprężonego.

 foto_2

 

Właściwa część seminarium rozpoczęła się następnego dnia Sesją Otwarcia, a w składzie prezydium zasiedi prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, prof. dr hab. inż. Jan Bień, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, mgr. inż. Karol Heidrich, prof. PWr, dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba, prof. PP, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj. Pierwsze, symboliczne wystąpienie WDM 2017 pod tytułem „Feliks Pancer — polski inżynier, wizjoner i jego dzieło (1798—1851)” wygłosił mgr. inż. Marco Teichgraeber. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu czasopisma „MOSTY” oraz wręczono nagrody im. Maksymiliana Wolfa.

 

 foto_3

 

Zarówno na świecie jak i w Polsce, obserwujemy w ostatnich latach szerokie zmiany w różnych obszarach i dziedzinach życia. Wynikiem burzliwego rozwoju technologii cyfrowej jest rewolucja w zakresie procesów obliczeniowych i diagnostycznych. Ówcześnie wiele budowli, w tym mostów, wyposażonych zostało w nowoczesne, rozbudowane systemy monitoringu. Na horyzoncie pojawiła się także rewolucyjna technologia BIM (ang. Building Information Modeling) wspierająca cały proces budowlany obiektów. Obserwujemy intensywny rozwój inżynierii materiałowej i przemian w kształtowaniu konstrukcji. Mosty z kompozytów to dziś rzeczywistość, a hybrydowe konstrukcje stalowo-betonowe są już codziennością. Obecne czasy to również okres bardzo krótkich terminów realizacji, co wymaga stosowania perfekcyjnie opracowanych technologii budowy. Właśnie te, wymienione wyżej, zagadnienia były przedmiotem obrad tegorocznych WDM.

Ostatniego dnia konferencji zostały wygłoszone liczne referaty dotyczące zagadnień powiązanych z analizą teoretyczną i badaniami, rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz współczesnymi konstrukcjami podwieszonymi. Ostatnia sesja dotyczyła technologii BIM oraz badań diagnostycznych mostów, co stanowiło  idealny wstęp do dyskusji generalnej.

 

foto_4

 

W ramach WDM 2017 członkowie Koła Naukowego przygotowali stanowisko wystawiennicze, gdzie prezentowali efekty działalności Młodych Mostowców PWr. Wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, Warszawskiej, Śląskiej i Krakowskiej, dzięki uczestnictwu w seminarium oraz wymianie poglądów i doświadczeń, mogliśmy poszerzać wiedzę z zakresu mostownictwa. Zorganizowaliśmy również dla naszych koleżanek i kolegów spotkanie integracyjne, aby zacieśnić więzi w młodym środowisku mostowców.

 

Z całą pewnością XIII edycja Wrocławskich Dni Mostowych może zostać uznana za udaną. Jak co roku udział w seminarium wzięło wielu wybitnych inżynierów, specjalistów, przedstawicieli firm oraz studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Tym samym należy wspomnieć o nadchodzącej  kolejnej edycji WDM 2018 o temacie przewodnim „Mosty hybrydowe”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018.

 Zapraszamy!

Mosty i Tunele – Konferencja Studencka

Serdecznie zapraszamy na II już, edycję Studenckich MiT-ów, czyli Studenckiej Konferencji – „Mosty i Tunele”. Tym razem odbędzie się ona w dniach 21-23 marca 2018 r. w Gliwicach, a organizuje ją Koło Naukowe PYLON z Politechniki Śląskiej. Więcej informacji oraz szczegółów możecie znaleźć na poniższych stronach, gdzie również dostępne są formularze zgłoszeniowe. Do zobaczenia w marcu w Gliwicach!

 

zdjecie_w_tle

 

 

Strona konferencji  Nasz fanpage

facebook-1

facebook-1