Archiwum kategorii: Badania Naukowe

Badania kładki dla pieszych w Bielsku Białej

W dniach 8 – 9 listopada miał miejsce wyjazd do Bielska Białej organizowany przez KN Młodzi Mostowcy, w celu przeprowadzania badań dynamicznych kładki dla pieszych, znajdującej się  nad drogą S1. W pracach badawczych wzięli też udział członkowie innych Kół Naukowych naszego Wydziału: KN STAL, KN PZITB, KN Mechaniki, KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa, a także studenci niezwiązani z Kołami Naukowymi. Badanie przeprowadzał  Opiekun Koła dr. inż. Paweł Hawryszków przy wsparciu mgr. inż. Marco Teichgraeber, mgr. inż. Jakub Czajkowski i mgr. inż. Sebastian Balcerowiak.

Celem wyjazdu były testy dynamiczne kładki dla pieszych, symulujące normalne warunki jej użytkowania. Na początku została wyznaczona częstotliwość drgań własnych kładki, aby następnie określić częstotliwość krytyczną dla poruszających się po obiekcie pieszych.

Podczas przeprowadzanych badań istniało ryzyko, że drgania mogą stać się niebezpieczne dla konstrukcji.  Jednak nie doszło do sytuacji ryzykownej, w czasie przeprowadzenia prób w większej grupie.

Podróż rozpoczęła się na Dworcu we Wrocławiu, przebiegła bezproblemowo i pomogła w integracji uczestników.  Następnego dnia, każdy był gotowy do przeprowadzenia badań. Zanim rozpoczęły się kolejne próby, uczestnicy zostali odpowiednio przygotowani oraz przydzieleni do jednej z dwóch grup.

Badanie rozpoczęło się o godz. 10:00. Próba polegała na pokonaniu kładki w różny sposób, aby wzbudzić w niej odpowiednie drgania. Każdy sposób przejścia odbył się czterokrotnie. Badanie rozpoczęła pierwsza 10 osobowa grupa, wprowadzana na konstrukcję przez mgr. inż. Marco Teichgraeberem. Pierwsze cztery próby polegały na swobodnym przejściu przez kładkę, następne odbyły się kolejno czterokrotnie truchtem, truchtem synchronizowanym w rytm drgań kładki oraz sprintem. Następnie na przęśle kładki grupa ustawiona w krąg, wykonywała cztery razy półprzysiady z odpowiednią częstotliwością. Cały cykl został powtórzony z drugą grupą liczącą 20 osób. Na koniec każdy z osobna przeszedł kładkę czterokrotnie. W sumie zostało wykonanych 120 prób. Całe badanie było na bieżąco analizowane przez dr inż. Pawła Hawryszkowa.

Wyjazd okazał się wyjątkową możliwością do wzięcia udziału w interesujących badaniach, integracji studentów naszego Wydziału, a także nietypowym urozmaiceniem nauki. Pozwolił zapoznać się ze specjalistyczną aparaturą oraz sposobem przeprowadzania badań dynamicznych.