WyKOMBinuj mOst 2019

W dniach 24-26.04.2019 roku odbyła się XII edycja konkursu WyKOMBinuj mOst, w której wzięło udział 27 drużyn z całej Polski. Politechnikę Wrocławską reprezentowały trzy członkinie Naszego KN Młodzi Mostowcy – Justyna Botor, Natalia Harlejczyk oraz Emilia Radziwołek. Pod nazwą drużyny “PAPIEROWA BRYŁA”, kryje się również nazwisko Michała Bryły, który wspierał dziewczyny na etapie projektowania i początkowych prób montażu modelu.

Po raz kolejny Politechnika Gdańska postawiła przed uczestnikami zadanie wykonania modelu mostu przy użyciu 9 arkuszy papieru, kleju polimerowego oraz przyborów kreślarskich. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości jednego metra, umożliwiającej przejazd pojazdu kontrolnego. Po oficjalnym otwarciu konkursu przez organizatorów uczestnicy przystąpili do montażu swoich modeli, na co przewidziano 7 godzin. Członkowie koła naukowego KOMBO zadbali o dobre samopoczucie zawodników, tak aby konstruowanie modeli przebiegło w przyjacielskiej atmosferze i mimo rywalizacji drużyny były chętne do wzajemnej pomocy i współpracy.

Drugiego dnia odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej z budownictwem i projektowaniem konstrukcji, która była podzielona na trzy bloki: sesję wprowadzającą, sesję branżową oraz sesję naukową.

Podczas ostatniego, najbardziej wyczekiwanego dnia konkursu, odbyło się poddanie mostów próbom wytrzymałościowym. Model Wrocławskiej drużyny swoją konstrukcją znacząco różnił się od popularnych mostów widywanych zazwyczaj na konkursie. Nasze reprezentantki postawiły na most wstęgowy, w którym siła przekazywana była z taśmy będącej pomostem jezdnym, na poprzecznice, rozpierane przez rury podłużne. Konstrukcja nie uległa zniszczeniu przed osiągnięciem stanu granicznego użytkowalności. Maksymalne ugięcie wynoszące 40mm zostało osiągnięte pod wpływem siły wynoszącej około 150N, co oznaczało zakończenie próby wytrzymałościowej. Podczas oficjalnego zakończenia zostały przyznane wyróżnienia za najlepsze referaty prezentowane podczas KOMBOferencji oraz nagrody konkursowe w kategoriach: najlepsze oszacowanie masy, najlepsze oszacowanie nośności, estetykę mostu i wreszcie największą wartość współczynnika wyrażającego stosunek kwadratu nośności do masy konstrukcji.

Podczas konkursu uczestniczkom udało się zawrzeć znajomości z miłośnikami mostownictwa z Politechniki Gdańskiej i nie tylko, oraz poznać wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań, które na pewno zaowocują podczas kolejnych zmagań konkursowych.