Wrocławskie Dni Mostowe 2018

W dniach 28.11-30.11.2018 odbył się kolejny cykl seminariów pod nazwą Wrocławskie Dni Mostowe. Motywem przewodnim tegorocznych spotkań były mosty hybrydowe. Jak każdego roku Wrocławskie Dni Mostowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mostowców i nie tylko. W tym roku ze swoimi referatami mogli zaprezentować się również wykładowcy czy reprezentanci firm z zakresu geotechniki, bowiem pierwszy dzień seminariów poświęcony był właśnie fundamentowaniu oraz technologii budowy podpór. Swoje referaty wygłosili przedstawiciele firm Strabag, Aarsleff, Keller Polska, Soletanche Polska, Pont Projekt, TRANSPROJEKT GDAŃSK oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wygłoszone referaty zawierały bogactwo informacji opartych wieloletnim doświadczeniem przydatnych zarówno dla studentów i projektantów oraz wykonawców obiektów. Drugi dzień spotkań w ramach Wrocławskich Dni Mostowych rozpoczął się oficjalnym powitaniem wszystkich gości oraz  krótkimi referatami jubileuszowymi firmy Mosty Katowice i  konkursu czasopisma „MOSTY”. W dniu 29.11.2018 cykl spotkań podzielony były na 4 sesje tematyczne. W taki sposób każdy z zainteresowanych mógł wybrać coś dla siebie. Pierwsza sesja była ogólnym wprowadzeniem do tematyki mostów hybrydowych, sesje rozpoczął referat prof. Radomskiego podejmującego temat  przyszłości mostownictwa. Kolejna sesja dotyczyła mostów zespolonych. W większości referatów dominowała technologia mostów zespolonych stalowo-betonowych prowadzona przez zespół profesora Lorenca. Trzecia i czwarta sesja dotyczyła mostów hybrydowych oraz nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych.
Wśród referatów występowała różnorodność zagadnień, poruszane były tematy na przykład  katastrofy w Genui przez prof. Jana Biliszczuka, pracy nad nowym katalogiem nawierzchni drogowych, mostów z kompozytów FRP, rozwiązania technologicznego kratownicy VRB firmy PERI, czy spektakularny hybrydowy most wiszący Sułtana Selima w Turcji.

Ostatni dzień konferencji podzielony był na dwie sesje dotyczące analizy i badania mostów hybrydowych. W tym dniu również został wygłoszony referat naszego opiekuna i kolegów z zarządu Koła Młodych Mostowców dotyczący tegorocznego konkursu Mostów Stalowych SKMS 2018. Dla przypomnienie motywem przewodnim konkursu SKMS 2018 były nowoczesne mosty typu tensegrity. Referat wygłosił również opiekun naszego Koła dr inż. Paweł Hawryszków oraz absolwent naszej uczelni, członek Koła Młodzi Mostowcy – mgr inż. Krzysztof Galik pt. „Specyfika projektowania ruchomych obiektów mostowych z wykorzystaniem oprogramowania MES”.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem wszystkich dni seminariów i dyskusją uczestników. Cała konferencja przekazała studentom wiele informacji na temat nowoczesnych technologii, realizacji nowo wybudowanych obiektów oraz nowych znajomości wśród dość ścisłego grona mostowców. Poza referatami, na przerwach kawowych można było porozmawiać z przedstawicielami firm wykonawczych i projektowych, poznając w ten sposób nowe oprogramowanie do obliczania i rysowania obiektów mostowych oraz nowych produktów wchodzących dopiero na rynek budowlany. Trzeba również podkreślić, iż dziekan Wydziału W-2 pozwolił studentom na uczestniczenie we wszystkich dniach Wrocławskich Dni Mostowych, usprawiedliwiając trwające zajęcia podczas seminariów.