V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych

W dniach 20-22.11.2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyły się V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych i towarzysząca mu III SKoNferencja, w których wzięło udział 10 drużyn z 6 polskich uczelni wyższych. Politechnikę Wrocławską oraz KN Młodych Mostowców reprezentowało pięcioro studentów skupionych pod nazwą drużyny KŁODA: Natalia Bonio, Maria Lenard, Michał Wnukowski, Piotr Antoszczyk i Szymon Gryz.

Zadaniem każdej drużyny było zaprojektowanie i wykonanie mostu z materiałów dostarczonych przez organizatorów, czyli krawędziaków drewnianych, desek, płytek perforowanych, gwoździ i wkrętów. Jury konkursu nagradzało jak najmniejszą ilość zużytych materiałów, przeniesione obciążenie oraz poprawne oszacowanie nośności konstrukcji. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości 3,5 m oraz mieszczącej się w skrajni obiektu określonej w regulaminie konkursu. Drugim etapem konkursu, który odbywał się już w Białymstoku, był montaż modeli. Organizatorzy zapewnili przycięte według projektu elementy drewniane, łączniki, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa uczestników. Część związana z montażem rozpoczęła się od powitania przez organizatorów i trwała 8 godzin.

Drugi dzień podzielony był na sesję poranną i wieczorną. Rano wszystkie drużyny zgromadziły się w auli, aby posłuchać krótkich prezentacji przygotowanych przez sponsorów konkursu. Następnie wszyscy udali się do hali laboratoryjnej, aby obserwować ulubiony przez wielu etap konkursu czyli, obciążanie modeli mostów. Badanie polegało na przyłożeniu obciążenia punktowego do stalowej płyty leżącej na pomoście mającej na celu lepiej rozłożyć siły działające na pomost i kończyło się zniszczeniem konstrukcji lub ugięciem na 70mm. Modelem naszej drużyny był most kratownicowy dodatkowo usztywniony poprzecznie pod pomostem. Nośność rzeczywistą naszej konstrukcji ustalono na 59,7 kN, co było dobrym wynikiem na tle konkursu biorąc pod uwagę oszczędność w zużyciu materiałów.

Wieczorem odbyła się III SKoNferencja na której uczestnicy konkursu stali się prelegentami i mogli się podzielić się swoimi badaniami, przedstawić posiadaną wiedzę na temat wybranego zagadnienia lub zaprosić na wydarzenie. Michał i Piotr z naszej drużyny przedstawili prezentację na temat: „Mosty tensegrity. Badanie modeli mostów tensegrity wykonanych przez studentów na Politechnice Wrocławskiej”. Był to doskonały moment do zaproszenia na ISBC, czyli Międzynarodowy Konkursu Mostów Stalowych (International Steel Bridges Competition), który jest flagowym projektem naszego koła i odbędzie się w maju 2020 podczas Konferencji International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) we Wrocławiu. Inni prelegenci poruszyli takie tematy jak technologia BIM, stosowanie nanomateriałów w betonie czy awarie i katastrofy mostów.

Ostatniego dnia konkursu zebraliśmy się, aby usłyszeć wyniki konkursu. Jak już wcześniej wspomniano na końcowy wynik składało się wiele czynników m.in. zużycie materiałów, nośność rzeczywista i szacowanie nośności. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uplasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 417,15 pkt. Niestety nasza radość nie trwała długo, ponieważ po proteście jednej z drużyn okazało się, że organizatorzy błędnie obliczyli wyniki końcowe. Ostatecznym wynikiem naszej drużyny jest czwarta pozycja i 416,62 pkt.

Pomimo niejasnej dla nas sytuacji z popełnieniem błędu przez organizatorów konkurs był świetną okazją do poznania członków innych kół naukowych, podzielenia się swoją koncepcją oraz nauczenia się szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją. Doświadczenia zdobyte podczas rywalizacji na pewno zaowocują podczas przyszłych konkursów oraz w karierze zawodowej.