Szkolenie z programu Revit Structure

W dniach 8-9.12.2018 odbyło się szkolenie z programu Revit Structure na poziomie średnio-zaawansowanym. Wśród 29 uczestników kursu, oprócz członków Koła Naukowego „Młodzi Mostowcy”, byli również reprezentanci KN Etaksi oraz KN PZITB. Podczas szkolenia towarzyszyli nam opiekunowie naszego Koła: dr inż. Paweł Hawryszków oraz mgr inż. Marco Teichgraeber.

Szkolenie miało 12-to godzinny wymiar i zostało poprowadzone przez  przedstawicielkę firmy Poza Schematem mgr inż. Izabellę Kowalską. Pierwszego dnia instruktorka przypomniała kilka podstawowych funkcji Revita poprzez zamodelowanie prostej hali żelbetowej oraz zaprezentowała funkcje związane z pracą na modelu analitycznym konstrukcji i możliwości dodawania obciążeń. Następnie uczestnicy sprawdzili się w tworzeniu modelu terenu, jego niwelacją, dodawaniem komponentów terenu oraz zastosowaniem punktu pomiarowego i punktu bazowego.  Pani Izabella zaprezentowała również stosowanie położenia współdzielonego, linkowanie plików oraz podłączanie terenu do modelu budynku.

 


Drugiego dnia kurs rozpoczął się od prezentacji funkcji związanych z tworzeniem rodzin. Szkolenie obejmowało również naukę etapowania projektów: przypisywania elementów do etapów i prezentację właściwości wyświetlania poszczególnych etapów. Jednym z punktów kursu była nauka wariantowania projektu, co zostało zaprezentowane na przykładzie definiowania różnych wariantów dachu dla budynku. Została także przedstawiona praca na modelu współdzielonym: zastosowanie, użytkowanie, tworzenie modelu centralnego oraz plików lokalnych, konfiguracja zadań oraz ogólne zasady współpracy na takim modelu. Dla większości uczestników najciekawszym puntem programu było zastosowanie dodatku Dynamo, który daje użytkownikom możliwość programowania wizualnego, czyli tworzenia algorytmu modelującego struktury.

Udział w tym szkoleniu jest z pewnością cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Umiejętność korzystania z BIM’u oraz modelowania 3D jest niewątpliwie przyszłością budownictwa. Wśród zalet stosowania tej technologii najczęściej wymienia się: ułatwienie współpracy między inwestorem, wykonawcą i projektantem, możliwość łatwej modyfikacji projektu, oraz wykrywanie kolizji i rozwiązywanie konfliktów. Tworzenie modelu 3D nierzadko pozwala na dokładniejszą analizę konstrukcji, oraz jest świetną formą prezentacji projektu.