Szkolenie z oprogramowania MIDAS CIVIL

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się konferencja poświęcona oprogramowaniu Midas Civil. Jest to program służący zaawansowanym obliczeniom konstrukcji mostowych oraz inżynierskich.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 900. Pierwszą prezentację przedstawiła przedstawicielka MIDAS IT Mia Jeong z Korei Południowej, której tematem były „Nowoczesne rozwiązania wspomagające pracę projektanta konstrukcji”. Następną prezentacje na temat projektowania nietypowych konstrukcji wygłosił Opiekun Naszego Koła Naukowego dr inż. Paweł Hawryszków. Część z prezentowanych podczas wystąpienia konstrukcji była projektowana przez Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW, w tym także przez Pana Pawła Hawryszkowa.

Tym wystąpieniem zakończono pierwszą część oraz ogłoszono krótką przerwę, po której przedstawiono kolejne dwie prezentacje na temat wykorzystania programu w modelowaniu nietypowych i skomplikowanych konstrukcji. Pierwszą prezentację wygłosił mgr inż. Krzysztof Galik, Członek Honorowy Naszego Koła, który zaprezentował w jaki sposób korzystał z oprogramowania Midas Civil w modelowaniu obiektów, wprowadzaniu nietypowych przekrojów tych obiektów oraz ich etapowaniu.

Drugą prezentację przedstawił mgr inż. Stanisław Bolanowski. Prezentacja ta dotyczyła, podobnie jak wcześniejsza, wykorzystania programu w przykładowych, projektowanych obiektach, jednak w tej prezentacji prelegent kładł większy nacisk na tworzenie skryptów do oprogramowania, w celu skrócenia czasu potrzebnego do modelowania konstrukcji.

Po tych dwóch wystąpieniach oraz przerwie na lunch rozpoczęły się warsztaty praktyczne z oprogramowania Midas prowadzone przez mgr inż. Łukasza Jarno. Podczas pierwszej części warsztatów przedstawiono jak zamodelować belkę zespoloną, obciążoną ciężarem własnym oraz obciążeniem zewnętrznym wraz z uwzględnieniem etapów wykonania takiej belki. W drugiej części szkolenia Pan Jarno pokazał w jaki sposób rozwiązać problemy, z którymi najczęściej borykają się użytkownicy. Na tym około godziny 1500 zakończyło się wydarzenie. Konferencja ta była interesująca, a możliwość zapoznania się z takim oprogramowaniem jak Midas Civil jest pouczająca i warta udziału w szkoleniach tego typu.