Student’s Science Expo ’18

W dniu 03.10.2018 r. nasze Koło Naukowe Młodzi Mostowcy PWr uczestniczyło w Students’ Science Expo ’18 w Hali Stulecia we Wrocławiu.  Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9 oficjalnym rozpoczęciem w Sali Cesarskiej. Do godziny 17 trwały prelekcje podzielone na kilka części tematycznych oraz była możliwość uczestnictwa w panelu dyskusyjnym dotyczącym finansowania działalności studenckiej w Polsce.

    Celem projektu jest stworzenie miejsca połączeń wielu różnych środowisk społecznych – studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców i obywateli z całej Polski. Students’ Science Expo umożliwiło zaprezentowanie potencjału naukowego kół naukowych z całej Polski. Organizatorem wydarzenia była Politechnika Wrocławska, Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej oraz Fundacja Manus.

Nasze Koło Naukowe jest jednym z 86 uczestniczących kół naukowych z Polski oraz jedynym kołem naukowym reprezentującym Politechnikę Wrocławską z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, które z przyjemnością opowiadało o działalności koła naukowego oraz organizacji Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych. Podczas wystawy nawiązaliśmy kontakty z kilkoma kołami naukowymi, z którymi liczymy w przyszłości na współpracę. Są to m.in. KN zajmujące się składem chemicznym i wytwórstwem kompozytów działające na Politechnice Wrocławskiej oraz KN z Wydziału Architektury zajmujące się wydrukiem w technologii 3D. Naszymi poczynaniami zainteresowało się również Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa z Krakowa.