Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2018 – Mosty Tensegrity

Tradycyjnie, już po raz siódmy na terenie Politechniki Wrocławskiej odbył się popularny wśród młodzieży akademickiej „Studencki Konkurs Mostów Stalowych”. Hasłem przewodnim edycji konkursu były mosty tensegrity. W tym roku do Honorowego Patronatu dołączyła Polska Izba Konstrukcji Stalowych.

 

Po raz trzeci organizatorem zmagań było Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej”. Zmaganiom konkursowym, tak jak w roku ubiegłym, przyświecało hasło „Projektuj – Buduj – Testuj”.

 

Zmagania konkursowe odzwierciedlają proces inwestycyjny obiektu mostowego, od przygotowania projektu wykonawczego, poprzez własnoręczne wykonanie elementów montażowych na „placu budowy”, kończą

c na próbnym obciążeniu modelu. Uczestnicy mieli do dyspozycji m.in. profile stalowe służące do budowy ścian gipsowo – kartonowych, płyty typu sklejka, blachowkręty, śruby, linki oraz narzędzia umożliwiające skonstruowanie wcześniej zaprojektowanych modeli o rozpiętości 3,0 m. Zmagania drużyn trwały 3 dni, od 28 do 30 maja 2018 roku.

Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów z 4 uczelni technicznych: Politechnika Rzeszowska (1 drużyna), Politechnika Wrocławska (1 drużyna), Politechnika Gdańska (1 drużyna) oraz Czech Technical University in Prague (2 drużyny). Dzięki południowym Sąsiadom tegoroczny konkurs zyskał zasięg europejski.

Pierwszego dnia konkursu (28.05.2018 r.) drużyny miały za zadanie w ciągu 4 godzin, na podstawie wcześniej nadesłanych projektów, oznaczyć poszczególne elementy swojej konstrukcji, które następnie zostały pocięte szlifierkami kątowymi przez laborantów Katedry Mostów i Kolei pod nadzorem uczestników.

Dzień drugi (29.05.2018 r.) rozpoczął się od uroczystego otwarcia zmagań konkursowych i przedstawienia jury konkursu. Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Bień, prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, dr inż. Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk, dr inż. Józef Rabiega oraz dr inż. Pavel Ryjáček.

Z uprzednio przygotowanych elementów, w ciągu 8 godzin, uczestnicy mieli za zadanie, przy użyciu otrzymanych narzędzi wykonać kompletne oraz zgodne z projektami modele mostów. Całodziennym zmaganiom uczestników bacznie przyglądali się studenci Politechniki Wrocławskiej oraz lokalne media, zaproszone przez Rzecznika Prasowego uczelni. Drużyny walczyły z zaangażowaniem i wysiłkiem do ostatnich minut regulaminowego czasu.

Ostatniego dnia zmagań (30.05.2018 r.) odbyły się najbardziej wyczekiwane przez uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Przygotowane modele zostały zważone oraz poddane obciążeniom w akredytowanym laboratorium badawczym Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jak największa nośność oraz jak najmniejszy ciężar modelu miały decydujący wpływ na klasyfikację końcową zespołów. Jury Konkursu poddało ocenie również jakość techniczną, czas oraz koszt wykonania. Po kilkugodzinnym etapie obciążeń oraz naradzie Jury Konkursu, wyłoniono zwycięzcę.

Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2018 wygrała drużyna z Politechniki Rzeszowskiej, których obiekt ważący około 38 kg przeniósł 8,36 kN obciążenia.

Konkurs został zamknięty uroczystym wręczeniem nagród, które poprowadził Przewodniczący Jury Konkursu, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. Główną nagrodą była możliwość uczestnictwa w Konferencji Wrocławski Dni Mostowe, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r. na Politechnice Wrocławskiej.

 

Wydaje się, że przyjęta nowa formuła konkursu była właściwa. Bardzo pozytywnie ocenili ją sami uczestnicy, jak i Jury Konkursu. Wprowadzone zmiany pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu badań modelowych oraz wykorzystania systemów wspomagających projektowanie mostów (CAD, MES), rozwój zdolności techniczno-manualnych uczestników, zachęcając przyszłych inżynierów do samodzielnego wykonywania prac technicznych, jak i pozwoliły na przetestowanie własnych prac projektowych
i wykonawczych. Bardzo ważny jest również fakt pracy zespołowej i interaktywności, których doświadczyły drużyny na konkursie, a które wymagane są i doceniane przez przyszłych pracodawców. Z kolei grupa osób, która zaangażowała się w przygotowanie konkursu, miała okazję do rozwinięcia swoich zdolności organizacyjnych, niezwykle przydatnych w pracy zawodowej. Organizacja i uczestnictwo w konkursach ma więc walory dydaktyczne, organizacyjne i praktyczne, które będą przydatne w przyszłości dla wszystkich uczestników.