Regulamin ogólny PWr – SKMS 2018

Przedstawiamy Regualmin Ogólny Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych „Projektuj, Buduj, Testuj”

Regulamin