Prezentacja programu Midas

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie koła naukowego „Młodzi Mostowcy”, na którym wystąpił honorowy członek koła Krzysztof Galik. Wystąpienie Pana Krzysztofa Galika dotyczyło oprogramowania Midas Civil. Program przedstawiony podczas spotkania służy do projektowania i analizowania konstrukcji mostowych.

Na początku prezentacji zostały pokazane obiekty, które Pan Galik projektował podczas swojej pracy w biurze projektowym. Były to między innymi: obiekt mostowy pięcioprzęsłowy, w łuku, którego konstrukcję stanowiły dźwigary stalowe zespolone z płytą betonową oraz obiekt skrzynkowy sprężany, wznoszony metodą betonowania nawisowego. Zaprezentował na tych przykładowych obiektach jak przy pomocy programu Midas można w szybki sposób zamodelować typowe i nietypowe przekroje, które można wprowadzić do programu poprzez parametry lub importując je z programów z rozszerzeniem .dwg. Oprogramowanie daje również możliwość analizy zjawisk reologicznych, etapów wznoszenia oraz osiadania podpór. Są to elementy, które za pomocą innych programów bardzo trudno zamodelować lub uwzględnić w pracach projektowych.

Następnie Pan Galik przedstawił problem związany z naciągiem cięgien w mostach podwieszonych, który przy pomocy oprogramowania Midas udało się szybko rozwiązać. Okazało się, że kluczowym elementem w projektowaniu naciągu w danym obiekcie nie była nośność cięgien, a przemieszczenie pylonu. Poprzez zastosowanie programu problem ten został wychwycony i po naniesieniu poprawek przewidywane odchylenie pylonu zostało zmniejszone o prawie połowę.

Dodatkowo honorowy członek naszego Koła przedstawił w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie Midas w swojej pracy magisterskiej oraz pokazał zaprojektowaną przez siebie, przy użyciu programu kładkę, która ma zostać wykonana w Danii. Zaprezentował także, jak wygląda zbrojenie przyczółków kładki oraz tuneli znajdujących się przy niej. Zbrojenie to zostało zamodelowane przy pomocy programu Tekla.

Na zakończenie Pan Galik odpowiedział na nurtujące studentów pytania na temat programu Midas i zachęcił do zapoznania się z tym oprogramowaniem, gdyż jest ono bardzo przyszłościowe.