Konferencja Naukowa „Konstrukcja i Wyposażenie Mostów” Wisła 2015

Bez tytułuW dniach 28-29 maja 2015 r. w Wiśle odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców. Zakres tematyczny obejmował mosty drogowe i kolejowe, utrzymanie i inspekcje mostów, wyposażenie mostów, projektowanie, wykonawstwo oraz technologie budowy.

 

Na miejsce udaliśmy się dziewięcioosobową reprezentacją już 27 maja, by wraz ze studentami z Gdańska , Warszawy, Rzeszowa, Śląska, Krakowa, Zielonej Góry oraz Lublina wspólnie spędzić czas przy grillu. Do Wisły przybyło ponad 70 żaków, co stanowiło prawie jedną trzecią wszystkich uczestników konferencji.

 

Następnego dnia, 28 maja od godziny 11 uczestniczyliśmy w sesjach podzielonych tematycznie na: problemową, wyposażenie mostów, mosty kolejowe, technologie budowy, projektowanie mostów oraz badania konstrukcji mostowych.

 

W Sesji Problemowej wygłoszone zostały trzy referaty generalne. Zbigniew Szweda zaprezentował stan rozwoju infrastruktury administrowanej przez Katowicki Oddział GDDKiA. Profesor Jerzy Weseli przedstawił teoretyczne podejście do modelowania mostów ze szczególnym uwzględnieniem modeli informatycznych. Dr hab. inż. Marek Salamak i pan Marcin Januszka z Politechniki Śląskiej omówili możliwości wykorzystania technologii BIM i poszerzonej rzeczywistości w zarządzaniu obiektami mostowymi.

Sesja II. Obszerny referat wprowadzający przedstawił prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cztery kolejne referaty  dotyczyły problemów związanych z urządzeniami dylatacyjnymi. Różne spojrzenie autorów na tą kwestię sprowokowało ciekawą i konstruktywną dyskusję. O wymaganiach formalnych i praktyce projektowania elementów podtrzymujących bariery ochronne na mostach mówił Tomasz Kaczmarek, a o realizacji wiaduktów z prefabrykowanych ram i łupin – Jakub Uczciwek.
Bez tytułu1
Sesja III. Na początku prof. Jan Bień zaprezentował przekrojowy referat poświęcony specyficznemu wyposażeniu mostów kolejowych. Grzegorz Biernacki omówił budowę kratownicowego mostu kolejowego przez rzekę Wisłok. Identyfikację zagrożeń mostu na terenach górniczych przedstawił Piotr Betkowski, a Stefan Pradelok zaprezentował wnioski z analizy dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na wymuszenie przejeżdżającym pociągiem. Alexander Reinisch z firmy Doka Polska pokazał system do określania wytrzymałości betonu przez pomiar temperatury hydratacji, a na koniec wystąpił Paul Semrau, który przedstawił innowacyjne rozwiązania w zakresie łożysk i tłumików drgań stosowanych w mostach kolejowych.

Sesja IV. Piotr Borucki z firmy Peri Polska zaprezentował rusztowania i deskowania, jakie zastosowane zostały przy budowie wiaduktu nad autostradą A1 w Gliwicach. Grzegorz Frej omówił technologię budowy mostu na Bugu w Terespolu, Paweł Guc – mostu na Dunajcu w Nowym Sączu, a Rafał Kubista – mostu na Wisłoku w ciągu autostrady A4 w Dębicy.
11268976_856661137721940_8182067801909619059_o
Sesja V. Mariusz Hebda zaprezentował sposób modelowania sprężenia w ukośnej płycie pomostu wiaduktu kolejowego o konstrukcji zintegrowanej. Bogusław Jarek zaproponował stosowanie współczynnika dostosowawczego w betonowych mostach płytowych. Profesor Jan Biliszczuk przybliżył słuchaczom innowacyjne rozwiązania kładek dla pieszych, które nagrodzone zostały na międzynarodowej konferencji Footbridge 2014. Dr inż.Janusz Hołowaty przedstawił rozdział obciążeń w wieloprzęsłowym moście o konstrukcji zespolonej. Natomiast Grzegorz Krzysztański zaprezentował osiągnięcia firmy Mostostal Warszawa.

 

W piątek około godziny 14, po zakończeniu ostatniej sesji wygłoszone zostały słowa podziękowania i zakończenia przez prof. Marka Salamaka, a wszyscy zostali zaproszeni na następną konferencję z tej serii oraz na wiele innych, nadchodzących, jak choćby Wrocławskie Dni Mostowe 2015 (www.wdm.pwr.edu.pl) oraz Arch 2016 (http://www.arch16.pwr.edu.pl).

 

inż. Wojciech Putowski

11119134_856661184388602_5667281213992117205_o