Konferencja InfraMOST

W dniach 15-17 maja 2019 roku członkowie Naszego Koła Naukowego wzięli udział w wyjeździe do Wisły, podczas którego mieli okazję przeprowadzić wizję ciekawego obiektu mostowego oraz uczestniczyć w Konferencji Mostowej InfraMost 2019 zorganizowanej przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski oraz InfraTEAM. Konferencja ta po raz pierwszy miała charakter międzynarodowy z udziałem państw Grupy Wyszehradzkiej. Odbyła się ona w  Wiśle w hotelu Gołębiewski. Przewodniczącym Komitetu Programowego był dr hab. inż. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej.

Głównym celem pierwszego dnia wyjazdu była wizyta na obiekcie mostowym podatnym dynamicznie położonym niedaleko miasta Żywiec. Podczas oględzin mogliśmy zobaczyć jak zachowuje się kładka pod obciążeniem tłumem pieszych.

Drugiego dnia wyjazdu, w czwartek, rozpoczęła się Konferencja InfraMost. Na sam początek oczywiście odbyła się rejestracja trwająca do godz. 11.00, po której słuchacze i prelegenci zostali zaproszeni na salę. Tuż po otwarciu konferencji mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uhonorowaniu Medalami Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej osób, które szczególnie przyczyniły się dla Polskiego Mostownictwa. Laureatami zostali: mgr inż. Marek Łałowski, mgr inż. Zbisław Hadrian oraz prof. dr hab. inż. Jan Bień z Politechniki Wrocławskiej. Poza medalami wręczono także Górnośląski Laur Mostowy prezesowi firmy MOSTY Katowice Panu Maciejowi Błachowi.

Po części wstępnej Przewodniczący przeszedł do części właściwej, na którą składało się 7 sesji, a w każdej z nich prelekcje, których łącznie było 27. Każda z sesji poruszała jedno zagadnienie, w obrębie którego specjaliści mogli się wypowiedzieć. Prezentacjami nie były objęte jedynie zagadnienia analiz, właściwości materiałów czy technologii budowy mostów, ale także wymiana doświadczeń przy realizacjach konkretnych konstrukcji w Polsce i nie tylko. Należy wspomnieć, że referaty wygłaszali również reprezentanci Politechniki Wrocławskiej. Pierwszego dnia prof. dr hab. inż. Jan Bień wygłosił niezwykle ciekawy referat na temat: „Przewozy ponadnormatywne w zarządzaniu obiektami mostowymi”. W dniu następnym prezentacje wygłosili prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk na temat: „Koncepcja Kładki Berdychowskiej przez Wartę w Poznaniu” oraz dr inż. Paweł Hawryszków, wraz z naszym kolegą Mateuszem Wiśniewskim noszącą tytuł: „Pierwsze mosty tensegrity w Polsce wybudowane! Międzynarodowy studencki konkurs mostów stalowych, SKMS 2018”. Była to prezentacja aktywności Naszego Koła,  w której głównie omówiony został Nasz Konkurs Mostów Stalowych.

W czasie konferencji w sali obok odbywał się konkurs mostów z makaronu i kleju, FoodBridge organizowany przez Koło Naukowe „Pylon” z Politechniki Śląskiej. Przygotowane mosty rywalizowały w dwóch kategoriach: najładniejszy most oraz najbardziej wytrzymały pod względem stosunku masy własnej do przeniesionego obciążenia. Do konkursy przystąpiły drużyny z  Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kategorię najpiękniej wykonanej konstrukcji wygrała drużyna „Mosty Aldente”. Natomiast w kategorii głównej wyniki przedstawiają się następująco:

DrużynaMasa Obciążenie Współczynnik 
[g]⠀⠀⠀[g]⠀⠀⠀⠀⠀[-]
JAG5⠀178⠀⠀ 8400⠀⠀⠀⠀47,19
PASTA Z TRÓJMIASTA⠀194⠀⠀ 7950⠀⠀⠀⠀40,98
Mosty Aldente⠀272⠀⠀ 9550⠀⠀⠀⠀35,11
ATOMÓWKI⠀172⠀⠀ 5600⠀⠀⠀⠀32,56
RAGAZZE DA SOTTO IL PONTE⠀158⠀⠀ 4900⠀⠀⠀⠀31,01
Pasta la Wisła⠀266⠀⠀ 7850⠀⠀⠀⠀29,51
BRIDGET JONES⠀178⠀⠀ 4150⠀⠀⠀⠀23,31
Lewitujące Pulpety⠀112⠀⠀ 2500⠀⠀⠀⠀22,32
xD⠀400⠀⠀ 3050⠀⠀⠀⠀ 7,63

Podsumowując, wyjazd na konferencje był bardzo pouczającym doświadczeniem, w którym mogliśmy z bliska poznać obecne problemy zarówno w projektowaniu jak i wykonywaniu konstrukcji mostowych. Podczas wydarzenia mogliśmy porozmawiać z przedstawicielami firm wykonawczych, ale także z dostawcami oprogramowania pomocnego przy projektowaniu w technologii BIM. Miłym punktem programu była także integracja ze studentami z innych uczelni, z którymi mieliśmy okazję usiąść wspólnie przy grillu, poznać się nieco bliżej i wymienić poglądami.