Komisja Konkursowa SKMS 2017

Powołano Komisję Konkursową SKMS 2017 w składzie:

dr inż. Paweł Hawryszków – Przewodniczący

mgr inż. Marco Teichgraeber – Sekretarz

inż. Krzysztof Galik

inż. Bronisław Czaplewski

inż. Marcin Matyl