Harmonogram SKMS 2016

HARMONOGRAM SKMS 2016

Dzień przygotowawczy – 01.06.2016 r. (środa)

9:00 – 9:45 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – rejestracja Uczestników

9:45 – 10:00 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – powitanie przybyłych Drużyn

10:00 – 13:00 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – oznaczenie elementów

13:00 – 15:00 – plac przed laboratorium przy budynku C-7 – cięcie elementów konstrukcyjnych modeli mostów przez Laborantów pod nadzorem Kapitanów Drużyn (o kolejności decyduje data nadesłania zgłoszenia)

15:00 – 15:15 – przeniesienie przygotowanych elementów do laboratorium przy budynku C-7

 

Drugi dzień konkursu – 02.06.2016 r. (czwartek)

8:30 – 8:45 – przeniesienie elementów z laboratorium przy budynku C-7 na dziedziniec przed budynkiem D-21 przez Uczestników Konkursu

8:45 – 9:00 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu

9:00 – 12:30 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – budowa obiektów

12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa

13:30 – 17:00 – dziedziniec przed budynkiem D-21 – budowa obiektów

17:00 – 17:15 – przeniesienie wykonanych obiektów do laboratorium przy budynku C-7 przez Uczestników Konkursu

 

Trzeci dzień konkursu – 03.06.2016 r. (piątek)

9:00 – 12:00 – laboratorium przy budynku C-7 – ważenie, mierzenie oraz obciążanie konstrukcji (o kolejności decyduje czas montażu)

12:00 – 13:00 – przerwa obiadowa

13:00 – 14:00 – ogłoszenie wyników oraz ceremonia wręczenia nagród