Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa patronem SKMS 2017

SKMS 2017 został objęty patronatem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

DOIIB