Koło naukowe Młodzi Mostowcy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyzwanie matematyczne dla najmłodszych

Email

W niedzielę 19 marca jednocześnie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu tysiące uczestników wzięło udział w Rundzie Otwartej Wyzwania Matematycznego Kings. Na uczniów klas II - VI szkół podstawowych oraz I - III gimnazjów czekało 10 zadań, na których rozwiązanie mieli 60 minut. W wydarzeniu wrocławskim, oprócz samego konkursu, organizatorzy we współpracy z trzema kołami naukowymi z Politechniki Wrocławskiej zapewnili uczestnikom możliwość wzięcia udziału w prelekcjach o tematyce technicznej.

Jednym ze współpracujących kół byli „Młodzi Mostowcy”. Nasz wiceprzewodniczący Bronisław Czaplewski wystąpił z prezentacją pt. „Mosty – budowle, które łączą”, w której opowiedział jak na przestrzeni dziejów ludzkość rozwijała się w dziedzinie inżynierii mostowej, aby dziś konstruować przęsła o rozpiętościach sięgających prawie dwóch kilometrów.

Wystąpienie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również rodziców i opiekunów. Ze strony audytorium padało wiele pytań, między innymi o technologię budowy zanurzonych w wodzie podpór mostowych oraz przęseł dużej rozpiętości.

kings1

kings2  kings3

Wrocławskie Dni Mostowe 2016

Email

W dniach 28-30 listopada 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyła się XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych – prestiżowego cyklu seminariów o bogatej tradycji sięgającej 2005 r. Tym razem tematem przewodnim były zagadnienia związane z projektowaniem, technologią budowy oraz monitoringiem dużych mostów wieloprzęsłowych. Organizatorami byli: Katedra Mostów i Kolei (WBLiW) Politechniki Wrocławskiej. Patronami Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców RP.

1

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

2

Właściwa część seminarium rozpoczęła się następnego dnia od sesji otwarcia, a w składzie prezydium zagościł między innymi Rektor PWr, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Pierwsze, symboliczne wystąpienie WDM 2016 pod tytułem „Profesor Jan Kmita (1922-2015) — budowniczy mostów wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk. W dalszej części miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu czasopisma „MOSTY” oraz wręczenie nagród im. Maksymiliana Wolfa. Nie brakowało ciekawych prezentacji, a spektrum zagadnień było szerokie: wspomnienia historyczne, zagadnienia z zakresu nowoczesnych konstrukcji różnego typu, fundamentowanie, technologie budowy oraz duże mosty wieloprzęsłowe.

 

            Ostatniego dnia konferencji zostały wygłoszone liczne referaty dotyczące zagadnień powiązanych z utrzymaniem mostów oraz ich projektowaniem. Ostatni z referatów dotyczył problemów związanych z interpretacją przepisów (referat wygłosił dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, profesor Politechniki Poznańskiej) i stanowił  idealny wstęp do dyskusji generalnej, która okazała się być bardzo emocjonująca, a zarazem merytoryczna. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż wzięło w niej udział wielu uczestników WDM 2016.
3

Jako członkowie Koła Naukowego w ramach WDM 2016 przygotowaliśmy stanowisko wystawiennicze, gdzie prezentowaliśmy działalność Młodych Mostowców PWr. Oprócz tego wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Białostockiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie mogliśmy poszerzać wiedzę z zakresu mostownictwa uczestnicząc w seminarium oraz wymieniając się poglądami i doświadczeniami. Zorganizowaliśmy również dla naszych koleżanek i kolegów spotkanie integracyjne, by zacieśnić więzi w młodym środowisku mostowców. Można je zdecydowanie uznać za udane i to pod wieloma względami. Przede wszystkim warto podkreślić, iż nasze spotkanie zaowocowało zorganizowaniem pierwszej studenckiej konferencji naukowej pod tytułem „Mosty i Tunele”. Odbędzie się ona w Warszawie  w dniach 5-7 kwietnia i z założenia będzie organizowana co roku przez inną uczelnię. Jest to bez wątpienia wyjątkowa inicjatywa na skalę Polski skupiająca studentów z całego kraju, tym samym jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy uczestniczyć w jej powstaniu.

 

            Z całą pewnością XII edycja Wrocławskich Dni Mostowych może zostać uznana za udaną. Jak co roku udział w seminarium wzięło wielu wybitnych inżynierów, specjalistów, przedstawicieli firm oraz studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

 

Tym samym należy wspomnieć o nadchodzącej  kolejnej edycji WDM 2017 o temacie przewodnim

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”, która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2017, a tematem poprzedzającego Workshopu będzie sprężanie konstrukcji.

 

Zapraszamy!

W poniedziałek 28 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie konferencji. Pierwszy dzień został poświęcony na tzw. Workshop, czyli profilowane warsztaty z zakresu mostownictwa prowadzone przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Organizowane są one niezmiennie od 2011 roku i poprzedzają obrady Seminarium. W tym roku hasłem przewodnim warsztatów było „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”, a poprowadzone zostały w całości przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK.

Mosty Drewniane - Białystok

Email

W dniach 15-18.11.2016 nasza reprezentacja w składzie: Krzysztof Galik, Bronisław Czaplewski, Marcin Matyl, Tomasz Górniak i Kacper Krzak wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Mostów Drewnianych, który odbył się w Białymstoku.

Organizatorem Konkursu było Studenckie Koło Naukowe „Konstruktor” z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.
1 

Rysunek 1 Młodzi Mostowcy PWr

Celem konkursu było zaprojektowanie i samodzielne wykonanie konstrukcji mostu drewnianego, spełniającego narzucone przez Organizatorów kryteria geometryczne. Wszystkie konstrukcje konkursowe podlegały ocenie, na którą wpływały takie czynniki jak:

  • koszt materiałów (wg stawek narzuconych przez Organizatorów),
  • nośność konstrukcji (określana w maszynie wytrzymałościowej poprzez obciążanie konstrukcji wzrastającą siłą pionową, przyłożoną w połowie rozpiętości),
  • czas montażu,
  • sztywność konstrukcji (wyrażona jako przemieszczenie siłownika przy zadanym poziomie obciążenia).

 

2

Rysunek 2 Stanowisko badawcze

Przygotowania do konkursu trwały od początku października.

Pierwszym etapem prac było studium koncepcyjne, w ramach którego utworzyliśmy szereg koncepcji oraz przeanalizowaliśmy kryteria oceny mostu. W wyniku tych prac, do dalszego opracowania przyjęliśmy, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie konstrukcja o ograniczonej nośności (w stosunku do nośności mostów wykonanych w poprzedniej edycji konkursu), ale za to o niewielkim zużyciu materiałów. Przyjęta przez nas konstrukcja składała się z dwóch dźwigarów kratownicowych o schemacie belki swobodnie podpartej.

Kolejnym etapem było wykonanie projektu wykonawczego. Zostały wykonane rysunki zestawcze oraz warsztatowe elementów mostu, a także model 3D konstrukcji wykonany w programie Advanced Steel. Taki zakres opracowania był wymagany przez Organizatorów i stanowił warunek konieczny, aby można było zgłosić drużynę do konkursu. Projekt wykonawczy był również podstawą do wykonania w zakładzie prefabrykacji elementów montażowych.

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem konkursu było wykonanie projektu technologii wykonania konstrukcji, dzięki któremu już podczas montażu konstrukcji prace przebiegły bardzo sprawnie i udało się osiągnąć krótki czas budowy.

Po obciążeniu konstrukcji było już mniej powodów do zadowolenia, gdyż została osiągnięta znacznie mniejsza nośność od zakładanej. Było to spowodowane obecnością dużych sęków i pęknięć w rozciąganych pasach dolnych dźwigarów kratownicowych. Jest to dowód na to, że drewno jest materiałem o bardzo losowych parametrach mechanicznych. W tym miejscu, należy zwrócić uwagę, że drużyna nie miała wpływu na dobór materiału i cięcie elementów.

W ostatecznym rezultacie, nasza drużyna zajęła dopiero 9 miejsce w stawce 12 zespołów.

Jako pozytyw na pewno należy uznać wartość dydaktyczną wyniesioną ze zmagań konkursowych. Oprócz tego zostaliśmy, podobnie, jak inni uczestnicy bardzo dobrze przyjęci i ugoszczeni przez Organizatorów i bardzo miło wspominamy wyjazd.

Wycieczka techniczna na budowę w Krakowie

Email

1W piątek, 09.12.2016 r. mieliśmy okazję odwiedzić budowę mostu MD-7 nad Wisłą w ciągu budowanej drogi ekspresowej S-7 Rybitwa-Igołomska na terenie miasta Krakowa. Robotami drogowymi oraz realizacją obiektów mostowych na danym odcinku drogi S7 zajmuje się firma STRABAG. Po budowie oprowadzał nas Kierownik Robót Mostowych Krystian Kot, któremu dziękujemy za poświęcony nam czas.
Podczas naszej wizyty mieliśmy okazje wspiąć się na 63-metrowy pylon w kształcie litery A oraz zapoznać się z technologią montażu want mostu.
Obiekt ten to dwunitkowy most podwieszony o długości całkowitej wynoszącej 700 m i 11 przęsłach. Podwieszone przęsło nurtowe ma długość 200 m. W obiekcie tym zaprojektowano  4 pylony, których ramiona prowadzone są po łuku o przekroju prostokątnym zwężającym się ku górze.
Budowa odwiedzonego odcinka drogi ekspresowej S-7 ma zakończyć się w lipcu 2017 roku.


2 3

Regulamin SKMS 2017

Email

Mamy zaszczyt ogłosić, że regulamin tegorocznej edycji Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych jest już dostępny w zakładce Materiały. Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich chętnych, aby rozwijać praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej, a przy tym dobrze się bawić! Zgłoszenia do 31.03, reszta informacji w regulaminie.

Strona 1 z 13

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>