International Steel Bridges Competition 2020

The WUST scientific group „Young Bridge Builders” would like to invite all young engineers interested in Bridge Engineering, to take part in the International Steel Bridges Competition 2020 (ISBC 2020). Participants are obliged to design steel bridges, build and test them.

This year’s topic is SUSPENSION BRIDGES.

This edition is special because:
-it takes place within the IABSE Symposium „Synergy of Culture and Civil Engineering-History and Challenges”
-it lasts 4 days, 19-22 of May!
-ISBC teams will attend the IABSE Young Engineers Programme Evening Meeting
-awarding ceremony will be organised within the closing ceremony of the IABSE Symposium Wrocław 2020!

It is a great opportunity to face challenges of Bridge Engineering.

Details will be announced soon!

Stay tuned!

Facebook @knmlodzimostowcy
Instagram @kn_mlodzi_mostowcy

V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych

W dniach 20-22.11.2019 roku na Politechnice Białostockiej odbyły się V Ogólnopolski Konkurs Mostów Drewnianych i towarzysząca mu III SKoNferencja, w których wzięło udział 10 drużyn z 6 polskich uczelni wyższych. Politechnikę Wrocławską oraz KN Młodych Mostowców reprezentowało pięcioro studentów skupionych pod nazwą drużyny KŁODA: Natalia Bonio, Maria Lenard, Michał Wnukowski, Piotr Antoszczyk i Szymon Gryz.

Zadaniem każdej drużyny było zaprojektowanie i wykonanie mostu z materiałów dostarczonych przez organizatorów, czyli krawędziaków drewnianych, desek, płytek perforowanych, gwoździ i wkrętów. Jury konkursu nagradzało jak najmniejszą ilość zużytych materiałów, przeniesione obciążenie oraz poprawne oszacowanie nośności konstrukcji. W pierwszym etapie każda z drużyn miała za zadanie nadesłanie projektu konstrukcji mostowej odwzorowującej rzeczywisty obiekt o rozpiętości 3,5 m oraz mieszczącej się w skrajni obiektu określonej w regulaminie konkursu. Drugim etapem konkursu, który odbywał się już w Białymstoku, był montaż modeli. Organizatorzy zapewnili przycięte według projektu elementy drewniane, łączniki, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej dla bezpieczeństwa uczestników. Część związana z montażem rozpoczęła się od powitania przez organizatorów i trwała 8 godzin.

Drugi dzień podzielony był na sesję poranną i wieczorną. Rano wszystkie drużyny zgromadziły się w auli, aby posłuchać krótkich prezentacji przygotowanych przez sponsorów konkursu. Następnie wszyscy udali się do hali laboratoryjnej, aby obserwować ulubiony przez wielu etap konkursu czyli, obciążanie modeli mostów. Badanie polegało na przyłożeniu obciążenia punktowego do stalowej płyty leżącej na pomoście mającej na celu lepiej rozłożyć siły działające na pomost i kończyło się zniszczeniem konstrukcji lub ugięciem na 70mm. Modelem naszej drużyny był most kratownicowy dodatkowo usztywniony poprzecznie pod pomostem. Nośność rzeczywistą naszej konstrukcji ustalono na 59,7 kN, co było dobrym wynikiem na tle konkursu biorąc pod uwagę oszczędność w zużyciu materiałów.

Wieczorem odbyła się III SKoNferencja na której uczestnicy konkursu stali się prelegentami i mogli się podzielić się swoimi badaniami, przedstawić posiadaną wiedzę na temat wybranego zagadnienia lub zaprosić na wydarzenie. Michał i Piotr z naszej drużyny przedstawili prezentację na temat: „Mosty tensegrity. Badanie modeli mostów tensegrity wykonanych przez studentów na Politechnice Wrocławskiej”. Był to doskonały moment do zaproszenia na ISBC, czyli Międzynarodowy Konkursu Mostów Stalowych (International Steel Bridges Competition), który jest flagowym projektem naszego koła i odbędzie się w maju 2020 podczas Konferencji International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) we Wrocławiu. Inni prelegenci poruszyli takie tematy jak technologia BIM, stosowanie nanomateriałów w betonie czy awarie i katastrofy mostów.

Ostatniego dnia konkursu zebraliśmy się, aby usłyszeć wyniki konkursu. Jak już wcześniej wspomniano na końcowy wynik składało się wiele czynników m.in. zużycie materiałów, nośność rzeczywista i szacowanie nośności. Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uplasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 417,15 pkt. Niestety nasza radość nie trwała długo, ponieważ po proteście jednej z drużyn okazało się, że organizatorzy błędnie obliczyli wyniki końcowe. Ostatecznym wynikiem naszej drużyny jest czwarta pozycja i 416,62 pkt.

Pomimo niejasnej dla nas sytuacji z popełnieniem błędu przez organizatorów konkurs był świetną okazją do poznania członków innych kół naukowych, podzielenia się swoją koncepcją oraz nauczenia się szybkiego rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją. Doświadczenia zdobyte podczas rywalizacji na pewno zaowocują podczas przyszłych konkursów oraz w karierze zawodowej.

Prezentacja programu Midas

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie koła naukowego „Młodzi Mostowcy”, na którym wystąpił honorowy członek koła Krzysztof Galik. Wystąpienie Pana Krzysztofa Galika dotyczyło oprogramowania Midas Civil. Program przedstawiony podczas spotkania służy do projektowania i analizowania konstrukcji mostowych.

Na początku prezentacji zostały pokazane obiekty, które Pan Galik projektował podczas swojej pracy w biurze projektowym. Były to między innymi: obiekt mostowy pięcioprzęsłowy, w łuku, którego konstrukcję stanowiły dźwigary stalowe zespolone z płytą betonową oraz obiekt skrzynkowy sprężany, wznoszony metodą betonowania nawisowego. Zaprezentował na tych przykładowych obiektach jak przy pomocy programu Midas można w szybki sposób zamodelować typowe i nietypowe przekroje, które można wprowadzić do programu poprzez parametry lub importując je z programów z rozszerzeniem .dwg. Oprogramowanie daje również możliwość analizy zjawisk reologicznych, etapów wznoszenia oraz osiadania podpór. Są to elementy, które za pomocą innych programów bardzo trudno zamodelować lub uwzględnić w pracach projektowych.

Następnie Pan Galik przedstawił problem związany z naciągiem cięgien w mostach podwieszonych, który przy pomocy oprogramowania Midas udało się szybko rozwiązać. Okazało się, że kluczowym elementem w projektowaniu naciągu w danym obiekcie nie była nośność cięgien, a przemieszczenie pylonu. Poprzez zastosowanie programu problem ten został wychwycony i po naniesieniu poprawek przewidywane odchylenie pylonu zostało zmniejszone o prawie połowę.

Dodatkowo honorowy członek naszego Koła przedstawił w jaki sposób wykorzystał oprogramowanie Midas w swojej pracy magisterskiej oraz pokazał zaprojektowaną przez siebie, przy użyciu programu kładkę, która ma zostać wykonana w Danii. Zaprezentował także, jak wygląda zbrojenie przyczółków kładki oraz tuneli znajdujących się przy niej. Zbrojenie to zostało zamodelowane przy pomocy programu Tekla.

Na zakończenie Pan Galik odpowiedział na nurtujące studentów pytania na temat programu Midas i zachęcił do zapoznania się z tym oprogramowaniem, gdyż jest ono bardzo przyszłościowe.

Spotkanie z gośćmi z University of Porto

Dnia 13.11.2019 r mieliśmy okazję gościć Panią Profesor Elsa Caetano wraz z M.Sc Sergio Pereira oraz Eng. Joao Rodrigues z University of Porto w Portugalii. W ramach międzynarodowego projektu badawczego „Dynamic monitory of bridge structures’’, we współpracy portugalskiego FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) i polskiej NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) mieliśmy szansę wysłuchania wykładów: Pani Prof. Caetano oraz Pana Prof. Jana Biliszczuka. Profesor Elsa Caetano jest wybitnym naukowcem z zakresu badań dynamiki konstrukcji, autorką ok. 140 prac badawczych, 300 artykułów z czego 50 znalazło się w światowej sławy czasopismach naukowych.

Spotkanie rozpoczął Dr inż. Paweł Hawryszków przedstawiając naszych gości oraz reprezentantów Politechniki Wrocławskiej – Prof. Jana Biliszczuka, oraz doktoranta Marco Teichgraebera. Następnie Prof. Jan Biliszczuk opowiedział nam szczegółowo o projekcie, technologii i poszczególnych etapach budowy mostu Rędzińskiego. W ramach swojego wykładu przedstawił także mosty w Kwidzynie i Ostródzie opisując proces ich powstawania oraz prezentując ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, które miały na celu takie zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów, aby miała jak najmniej inwazyjny wpływ na lokalne środowisko naturalne.

Następnie Pani Prof. Caetano zaprezentowała wykład pt. „Dynamics of Cable structures”, podczas którego zapoznała nas z problematyką drgań na przykładach mostu Guadiana, dachu stadionu Braga i stadionu olimpijskiego w Londynie, gdzie przeprowadzała pomiary. Dowiedzieliśmy się jakie dodatkowe czynniki i siły wpływają na obiekty budowlane, szczegółowo zaznajomiliśmy się z tematyką dynamiki kabli, stosowanych między innymi w podwieszanych konstrukcjach, oraz w jaki sposób je wymiarować. Podsumowaniem wykładu Pani Profesor był przykład mostu w Dubrowniku, ilustrujący do jak niebezpiecznych sytuacji może dochodzić w mostach podwieszonych w wyniku błędów konstrukcyjnych, spowodowanych nieuwzględnieniem dynamiki kabli.

Pani Prof. Caetano zawita do nas ponownie pod koniec maja 2020 roku, na międzynawowej konferencji IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), która po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.iabse.org/wroclaw2020 .

Young Engineers Colloquium 2019 W Berlinie

W dniach 11-12 października 2019 roku członkowie naszego Koła wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej Young Engineers Colloquium 2019 w Berlinie na Technische Universitat zorganizowanej przez niemiecki oddział grupy IABSE przy współpracy z polskim oddziałem organizacji.  Wydarzenie promuje młodych inżynierów, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć podczas prezentacji oraz sesji plakatowych. W konferencji wzięło udział 59 młodych inżynierów oraz członków IABSE.  Przewodniczącym Komitetu był Geralt Siebert. Konferencja była podzielona na 3 sesje prezentacyjne oraz 2 sesje plakatowe.

Głównym mówcą spotkania był francuski inżynier strukturalny Michael Virlogeux, projektant m. in. mostu Vasco da Gama w Lizbonie oraz wiaduktu Millau we Francji.

Podczas konferencji prof. Dr hab. inż. Jan Bień przedstawił prezentację dotyczącą przyszłorocznej konferencji IABSE, która odbędzie się we Wrocławiu oraz aktywności naszego Koła oraz Konkursu Mostów Stalowych.

W trakcie sesji plakatowej członek Koła Młodych Mostowców Mateusz Prokop przedstawił formułę konkursu podczas swojej prezentacji pod tytułem „Student Steel Bridges Competition 2018 – tensegrity bridges” oraz zachęcił zagranicznych studentów do udziału w przyszłorocznej edycji, której tematem przewodnim będą mosty wiszące.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do zwiedzenia laboratorium Wydziału Budownictwa Uniwersytetu, które prowadził Prof. Dr. Sc. Techn. Mike Schlaich. Wszyscy byli pod wrażeniem nie tylko jego wyposażenia, ale przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań, jakie są w nim opracowywane.

Po zakończeniu konferencji mięliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca Berlina oraz poznać jego historię i kulturę.

Spotkanie Koła Naukowego 20.11.2019

W najbliższa środę (20.11.2019) o godzinie 18.00 w sali 2.18 (budynek H-3) odbędzie się szkolenie z programu MIDAS. Poprowadzi je Członek Honorowy Naszego Koła Naukowego mgr inż. Krzysztof Galik.
Zapraszamy wszystkich chętnych!

Spotkanie Koła Naukowego 06.11.2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie Koła Naukowego Młodzi Mostowcy PWr, które odbędzie się w dniu jutrzejszym, czyli środę 06.11.2019 o godzinie 18.00 w sali 2.18 budynku H-3.

Do zobaczenia!

Międzynarodowa Szkoła Letnia w Chinach 2019

Od 4 do 14 lipca członkowie Koła Naukowego Młodzi Mostowcy, na zaproszenie School of Civil Engineering, Chongqing University uczestniczyli w Trzeciej Międzynarodowej Szkole Letniej. W programie wzięło udział 37 studentów oraz 2 pracowników naukowych z siedmiu uniwersytetów z sześciu krajów, w tym Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Polski oraz Korei Południowej.

Miasto Chongqing znajduję się na czele list największych metropolii na świecie wyprzedzając Szanghaj, Pekin, Laos, Bombaj, a także Tokio. Podawana w statystykach liczba mieszkańców wynosi 31 mln, jednak duży obszar miasta wskazuje, że chodzi o ludną gminę, zmienioną w sposób nieco sztuczny w miasto. Administracyjnie jest to jedna z czterech chińskich gmin podlegających bezpośredniej administracji centralnej (pozostałe trzy to Pekin, Szanghaj i Tiencin) i jedyna taka gmina w Państwie Środka położona z dala od wybrzeża.

Według nieoficjalnych danych w obszarze miasta znajduję się około 30 tyś. obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów i tuneli). Dla porównania w Polsce znajduję się około 36 tyś. obiektów mostowych (drogowych) oraz 25 tyś. obiektów inżynieryjnych (kolejowych). Te liczby robią wrażenie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Chiny to jeden wielki plac budowy. Dotyczy to również miasta Chongqing, które cały czas rozbudowuję się o kolejne linie kolejowe oraz drogi szybkiego ruchu (nie wspominając o budynkach…), więc liczba obiektów w przeciągu kilku lat może drastycznie ulec zmianie.

Wracając do Szkoły Letniej. Polski — tłumaczenie. Dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem uczestnicy z różnych krajów i uniwersytetów przybyli do Chongqing. Zostali podzieleni na grupy (każdej grupie przypisano opiekuna) oraz oprowadzeni po kampusie Huxi Chongqing University. Następnie odbyła się sesja „przełamywania lodów” na której zostały „złamane” bariery językowe i po raz pierwszy uczestnicy szkoły mogli zapoznać się z całą grupą.

Polska delegacja przy pomniku Marii Skłodowskiej – Curie na terenie kampusu
Uczestnicy szkoły podczas oprowadzania po kampusie uczelni
„Przełamywanie lodów”

Rankiem 6 lipca 2019, odbyła się ceremonia otwarcia. W ciągu następnych ośmiu dni, uczestnicy programu mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów na temat inżynierii lądowej i współczesnego kierunku rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, zwiedzić budowy mega projektów, odbyć podróż super szybkim pociągiem oraz doświadczyć chińskiej kultury wytwarzając ceramikę, ucząc się Tai Chi, biorąc udział w ceremonii parzenia herbaty, ćwicząc chińską kaligrafie oraz odwiedzając ośrodek badawczy hodowli Pandy Wielkiej w Chengdu. 

Ceremonia otwarcia – pamiątkowe zdjęcie

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów. Prof Yeong-bin Yang, akademik Chinese Academy of Engineering, opowiedział o czasach bycia studentem i zachęcał uczestników do zakwestionowania siebie i wyznaczania sobie odpowiednich celów w każdych okolicznościach.

Profesor Yukio Tamura, zagraniczny członek Chinese Academy of Engineering, wygłosił wykład na temat odziaływania wiatru na konstrukcje (wspomagając się modelem matematycznym zagadnienia) oraz przedstawił problemy przy projektowaniu budynków wysokich.

Profesor Guiwen Liu, członek School of Construction Management and Real Estate, wygłosił prezentację na temat wdrażania nowych technologii informacyjnych do branży budowlanej.

Wykład profesora Erica Wang’a z University of Nevada był prowadzony w formie warsztatów podczas których uczestnicy wzięli udział w procesie powstawania konstrukcji mostowej (od projektu, poprzez budowę, na próbnych obciążeniach kończąc). Wszystko oczywiście odbyło się w mikro skali na modelach wykonanych z patyków po lodach, wykałaczek, cukierków i gum do żucia.

Profesor Meng Liu, członek School of Civil Engineering wygłosił wykład na temat energooszczędnych budynków.

„Wykład” profesora Erica Wanga

W ramach praktyk inżynierskich, uczestniczyli odwiedzili budowy tunelów „Tu Zhu” oraz „Yu Zhong”,  Zengjiayan Bridge (most o długości 540 m nad rzeką Jangcy) i Raffles Square (drapacze chmur w ścisłym centrum Chongqing). Chińskie budowy charakteryzują się gigantycznym rozmachem oraz szybkim tempem prowadzonych prac. Pomimo bardzo skomplikowanych warunków budowy (trudne warunki geotechniczne, lokalizacja budów w terenach miejskich, duża liczba kolizji z istniejącą infrastrukturą) chińscy budowniczowie zdają się doskonale radzić sobie z każdym napotkanym problemem.

Budowa tunelu w centrum miasta
Budowa Raffles Square
Budowa Zengjiayan Bridge

Oprócz zajęć i wycieczek związanych z inżynieria lądową uczestnicy mogli poznać chińską kulturę. Wzięli udział w teoretycznym i praktycznym kursie wytwarzania ceramiki oraz kursie tie-dyeing. Dongdong Feng, profesor School of Art, Chongqing University, podjął próbę nauczenia uczestników tradycyjnego malarstwa chińskiego i kaligrafii, natomiast Leichu Liu, profesor School of Physical Education, nauczył obozowiczów podstaw Tai Chi i wykonał pokaz 24 stylów Tai Chi. W ramach wycieczki uczestnicy programu odwiedzili narodowy skarb prowincji Syczuan, czyli ośrodek badawczy hodowli Pandy Wielkiej w Chengdu. Podróż tam i z powrotem odbyła się z prędkością 400 km/h dzięki pociągowi „Fuxing” jeżdżącego na trasie Chengdu – Chongqing.

Zajęcia artystyczne z wytwarzania chińskiej ceramiki i malarstwa
Wizyta w ośrodku badawczym hodowli Pandy Wielkiej w Chengdu
W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia z Tai Chi

Po południu 13 lipca miała miejsce ceremonia zamknięcia Międzynarodowej Szkoły Letniej 2019. Na początku każda grupa przedstawiła krótką prezentację o swoich doświadczeniach z Państwem Środka, z Chongqing oraz z University of Chongqing oraz wygłosiła krótkie podsumowanie wizyty.  Następnie profesor Wengang Zhang wręczył uczestnikom i wolontariuszom świadectwo uczestnictwa oraz świadectwo wolontariatu i wygłosił przemówienie końcowe. Tym samym zakończyła się przygoda Koła Naukowego Młodzi Mostowcy w  Chinach. Pozostało już tylko spakowanie się i powrót do kraju.

Wszyscy uczestnicy jednogłosie oceniają uczestnictwo w szkole letniej jako wartościowy wkład w ich edukacje oraz bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. Prowadzone wykłady były bardzo ciekawe, dodatkowe zajęcia interesujące, a wycieczki pozwoliły zobaczyć chińską myśl inżynierską w praktyce. Na wysokie uznanie zasługują wolontariusze i osoby odpowiedzialne za organizację letniej szkoły. Nieopisanym wkładem w tego typu wydarzenia jest oczywiście możliwość wymiany kulturowej, nie tylko z gospodarzem przedsięwzięcia, ale i również z pozostałymi uczestnikami szkoły.

Spotkanie Koła Naukowego

W dniu jutrzejszym czyli w środę 23.10.2019 o godzinie 19:00 w sali 2.18 budynku H-3, odbędzie się pierwsze spotkanie w tym roku akademickim, na którym zostanie omówiony plan działania na ten semestr oraz podsumujemy poprzedni!

Do zobaczenia!